HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


REGNING

           T
regang tre er ni, tregang fire tolv,
                 og femten er tregange fem.
           Tregange sex er atten.
                 Moletten ei forglem!
d.I,b.2,s.323  

           Fire Gange fire er sexten
                            Talgoxer i Træets Top.
           Fiirgang fem er tyve
                 Dragoner i Galop.           Fire Gange sex er fiirogtyve
                 smaa hvide vakkre Lam.
           Fire Gange syv er otteogtyve
                 Karudser i en Dam.           Fem Gange sex er tredive
                 Smaagutter paa en Bænk.
           Men spørges der i Moletten,
                 da hedder det: Smaagut,tænk!           Fire Gange otte er toogtredive
                 Smaagrise om en So.
           Fire Gange ni er sexogtredive
                 Spurve paa Laavebro.           Fem Gange otte er fyrretyve
                 Jomfruer i en Dands.
           Fem Gange ti er femti
                 Fioler i deres Krands.           Sex Gange ni er fireogfemti
                 Trompetere tilhest.
           De blæse et vakkert Stykke
                 for Den, som regner bedst.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE