HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


SANG FOR SKYDESELSKABET "KRISTIAN
AUGUSTS VENNER"
Mel. Svøm trygt paa Codans Bølge.           O
Fædreland, Du ejer
                 hver Normands Arm og Blod!
           Tvivl ei da om din Sejer
                 saalidt som om hans Mod.
          
d.I,b.2,s.239              Han slumrer ei i Freden:
                 Paa Fienders Overmagt
           saa vak som Ørn i Reden
                 Han vaager paa sin Vagt.


           Om Sværdet ved sin Hofte
                 Han end ei drager ud,
           trofaste Rifle ofte
                 maa ned til Prøveskud.
           Det Bly, som Maalet rammer,
                 vel rammede sin Mand,
           om Krigens vilde Flammer
                 slog om vort Fædreland.           Selv Byens stille Borger
                 ei dæmpe kan den Lyst:
           Han vælter Dagens Sorger
                 en Aften fra sit Bryst.
           Han i det Grønne øve
                 vil Ungdomsdont igjen:
           sin Rifle vil han prøve,
                 Den er hans ældste Ven.           Flyv sikkert da, vor Kugle!
                 Tør hænde, Du engang
           kan træffe andre Fugle
                 end Glædens paa vor Stang.
           Om Ørnesværmen bryder
                 engang fra mørken Øst,
           paany blandt Normænd lyder
                 Kolbjørnsenernes Røst.           Et Hurra, Skytter gjæve,
                 da for vor Kappedyst!
           Et freidigt Hjerte leve
                 i hver en Skyttes Bryst!
          
d.I,b.2,s.240              Vort høie Hurra hvifter
                 fra Skjoldet Tidens Rust --
           et Minni for vor Stifter,
                 for Kristian August!

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE