HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841d.I,b.2,s.340  
VALGET

           E
n simpel Yngling spurgte gammel Mand:
                      "Siig hvem af disse Tvende skal jeg tage
                 til Ægtemage:
           en af min egen, en af bedre Stand?
           Jeg er saa heldig nu at kunne vrage."


           Da løfted Gubben Kjep, det Aldrens Vaaben,
           henpegende paa lystig Drengetrop,
           som løb omkring med Svøbe og med Top,
           og sagde: "hør, de spaae hvad du skal gjøre!"           Den Yngling nærmed sig da Drengehoben,
                 og faaer da høre
           et Pokkers Skrig, en evig Raaben:
           "den Nærmeste! tag den, som er dig nær!"           De Drenge vistnok mente Toppen; men
           vor Yngling tog det Raad, og gik saa hen
           og tog sin Nærmeste: sin Lige,
                 den simple Pige.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE