HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


FOR TRYKKEFRIHEDEN

           H
vor trives noget Godt og Skjønt
                 og Stort i Tvang?
           Qvæl Engen -- Græsset blier ei grønt;
           bind Ørnen, døer den paa sin Pynt;
           stands Kilden, som med Sang begyndt
                 har raskt sin Gang,
           og den en giftig Sump vil bli'e!
           Naturen hader, stærk og fri,
                 al Tvang.
d.I,b.2,s.305  

           Kan Aandens Kilder, Tankens Flugt
                            da taale Tvang?
           Skal Sandhed ikkun straale smukt,
           i eget Hjerte indelukt,
           som jamrende Aladdins Frugt
                 i Hulen trang?
           Nei, Presse, løft din stærke Arm!
           befri Alverden i din Harm
                 fra Tvang!


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE