HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


"ALT ER FORFÆNGELIGT"
(EFTER BYRONS HEBREW MELODIES)           M
in Magten var, Kløgt og Berøm,
                 og jeg var ung og sund.
           Jeg drak af Bægrets gyldne Strøm
                 og kyssed Skjønheds Mund.


           I Skjønheds Øines Straalepragt
                 min Barm blev ømhedsfuld.
           Mit blev ved Hjælp af Kongens Magt,
                 hvad Jorden har for Guld.           Dog, mønstrer Mindet Rækken af
                 de Timer, o, hvori
           mig Jorden al sin Glæde gav,
                 alt Livets Trylleri:           saa gled ei Stund, saa Dag ei randt
                 med uforbittret Lyst;
           og i min Herligheds Gevandt
                 tit zittrede mit Bryst.           Ved Kunst og mægtig Trylleord
                 bli'er vilde Slange from;
           men væk ei trylles kan den Gjord,
                 som knuger Hjertet om.
          
d.I,b.2,s.170  

           Den lettes ei ved Toners Magt,
                            ved Ord, af Viisdom talt.
           Men Sjælen, som i den er lagt,
                 bli'er deraf stedse qvalt.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE