HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


VINTERSANG

           S
kyer Skyer jage,
           Sneens Flokker dale,
           og i Lundens Sale
           tystner Fuglens Sang.
           Men lad Somren drage!
           Komme Vintrens Dage,
           vi os ei beklage
           som den blege Vang.
d.I,b.2,s.275  

           Frosten gaaer i Jorden,
                      stiv staaer Flod og Kilde,
           Vognen gaaer det ilde
           i de haarde Spor.
           Det er i sin Orden:
           Vi jo Iis behøve?
           Skal vi ikke prøve
           Skøiten, som ifjor?           Daarligt Solen lyser;
           allerbedst det lider,
           er det Nattetider,
           Morgnen seent opstaaer.
           Glæden dog ei fryser.
           Muntre Øine skue
           Juletræets Lue --
           Frisk, mod Juul det gaaer!


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE