HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


FOR FÆDRELANDET

           F
or Norge, for vort Fædrenord
           opløft dig, frie Presse!
           Dets stærke Aander Spyd af Ord
           i dig for Norge hvæsse.
           I Skriin er Kjæmpeoldet lagt.
           Nu staae de høje Ord paa Vagt.
           Til Norges Ære brug din Magt
           din Magt, vor frie Presse!

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE