HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


FRIHEDSSANG DEN 17DE MAJ
(Mel. Jeg er en Jægersmand -- Hali -- Halo!)           H
vor Friheds Sange klinge,
           i Barm maa Hjertet springe.
                 Der boer hver Glæde frit.
           Meer Glands der Sværdet spreder,
           og Møens Yndigheder
                 fremstraale mere blidt.
                 O lystigt, o! O lystigt, o!
                       O Lyst i frie Land!


           Hvor Trældoms Lænke bæres,
           i Sorg hver Barm hentæres,
                 hver Livets Blomst forgaaer.
           Kun tungt der flyver Landsen;
           meer Sorg med Brudekrandsen
                 kun Møens Hjerte faaer.
                 O sorgfuldt, o! O sorgfuldt, o!
                       O Sorg i ufrit Land.           Herfrem som Hjemmets Bække
           fra Dal og Bjerg, I Kjække,
                 hvis Manddoms Død i Slag
           meer sød er end den Aande,
           som Trællene udaande!
          
d.I,b.2,s.29                    Herfrem om Friheds Flag!
                 O lystigt, o! O lystigt, o!
                       O Lyst i frie Land!

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE