HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


SYTTENDE-MAI-PSALME FOR EN SKOLE-
UNGDOM
Mel.: Af Højheden oprunden er.           O
s er idag en Frelser fød
           -- eja! i Hjemmets eget Skjød,
                 ja ogsaa for os Spæde.
          
d.I,b.2,s.118              De unge Sjele er hans Lyst.
           Han alt i Vuggen i vort Bryst
                 har aandet ind sin Glæde.
                             Frihed
                             Vi veed
                       har vor Tunge
                       lært at sjunge
                       Takkesange.
                 O for den vi skylde mange!


           Engang, naar vi kan bedre see,
           og tænke meer, skjøndt mindre lee,
                 da bli'r meer dyb vel Klangen.
           Men meer uskyldig ei og meer
           oprigtig meent end nu den er
                 ei bliver Takkesangen.
                             Vi veed
                             Frihed
                       er for Landet,
                       fremfor andet,
                       Glands og Lykke,
                 Faders Ære, Moders Smykke.           Vi vide nok vi ere smaa;
           men Gud og I vil os forstaa,
                 som fatte der er Glæde
           i Smaafugls Sang saa godt den kan.
           "Hvor herligt er vort Fødeland!"
                 det er den Sang vi qvæde.
                             I veed
                              -- Vi med --
                       at i Vaaren
                       Frelsen baaren
                       blev i Hjemmet.
                 Eidsvoll hist er Bethlehemmet.

d.I,b.2,s.119  

           Derover hviler Himlens Fred.
                      Nationens Bøn har kaldt den ned,
                 og til sin Kraft den bunden.
           Naar Alle vi er' Støv forvist,
           et gammelt Minde rækker hist
                 sin Tinde over Lunden.
                             Dertil
                             hver vil
                        -- Stor og Lille --
                       Stene trille.
                       Mindet sætte
                 vi, at Gud vi ei forgjette.           Hans Aand var jo i Folkets Raad?
           Hans Vældes Storm borttog dets Graad.
                 Og lange Tiders Jammer
           Han endte for vort Folk, da det
           i Friheds milde Dag medeet
                 saae slukne Fiendskabs Flammer.
                             Hans Bud
                             fløj ud
                       over Jorden,
                       da vort Norden
                       saae sig kaaret
                 til at have Frelsen baaret.

           Om Kongen, Norges Konge, har
           man sagt os, Folkets Fest ham var
                 forhadt -- Sligt kan ei være.
           De svore jo hinanden Tro,
           og dele Byrden sammen, jo
                 de maa da dele Ære.
          
d.I,b.2,s.120                                Drot! Helt!
                             Slot, Telt
                       vi dig bygge
                       hist i Skygge
                       af de Palmer,
                 hvor din Ære aldrig falmer.


           Og der, hvor Barnebøn er stærk,
           din Storhed bygge vi et Værk,
                 Du gamle Mand med Kronen!
           Did samles da en salig Dag,
           o Carl Johan, i Favnetag
                 med dig, o al Nationen.
                             Kun De,
                             som lee
                       ad det Hele
                       det ei dele!
                       De, som kjende
                 ei, at Storheds Feil her ende.           Hvor varm er Majens Sol frembrudt!
           Idag har Norges Birker skudt
                 vel meer end hele Vaaren.
           O, Konge byd den Sol sig snu!
           og Øjet -- hvad det ei kan nu --
                 for Dig at standse Taaren!
                             Hvor øm
                             en Strøm!
                       Lad den flyde!
                       Lad mig nyde
                       dog min Smerte,
                 engang Hvilen ved dit Hjerte!           Hvor klar er Majens Sol frembrudt!
           Jeg seer det, -- det var ei forbudt.
          
d.I,b.2,s.121                    Se, langsad Fjeldets Sider
           hvor rapt den jager Skyen ned!
           Saa engang, naar Enhver har Fred,
                 fra Øjet Taagen glider.
                             Tro mig,
                             for Dig
                       Blodet skulde
                       gaa i fulde
                       Strøm fra Aarer,
                 lettere end hine Taarer!


           Men yde Kongen mindste Deel
           af Folkets Ret og af min Sjel,
                 skjøndt ung, det mig forskrækker.
           Men Kjærlighed som for min Far
           det er den Skat jeg villig har;
                 hiin Vunde den bedækker,
                             som staar
                             hver Vaar
                       aaben atter.
                        -- Ak, jeg fatter
                       ei hvi Tiden
                 hele kan ei Brist saa liden!           Men Vi Vi ere Tidens Børn.
           Og hvor groer Rose uden Tjørn?
                 Sin maa vel Majens have?
           Men se, for Kongens Sønnesøn
           er Norges Ungdom foraarsskjøn
                 en Eng i Odelsgave!
                             Henlagt
                             sin Magt
                       har i liden
                       Arm jo Tiden?
                       Sine Vinger
                 hefter den til unge Bringer.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE