HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841
1DEN FANGNE BONDE PAA AGERSHUUSAgershuus.

           P
aa Agershuus, den Fæstning hvor
           i Spindelvæv ridderlig Hæder boer --


           Paa Agershuus, hvis Taarn af Bly
           liig døende Stjerne staaer over By --           Paa Agershuus, hvis Borgmuur hvid
           er blegnet Skygge af gammel Tid, --

d.I,b.2,s.59  

           Der vil i Fuglesangtaarnets Ly
                      min syngende Sorg sig finde en ny.           Se Borgen, den Ridder af Graasteen hist!
           Kristiania hans stjernede Kaabe forvist.           Han sidder stoltelig der tilhest
           paa spettet Klippe mod Sjø og Blæst.           Han er vel gammel, alligevel
           en glandsfuld Historie er hans Sjel.           Og staaer hans Spiir ei liig Axen, som
           -- o Norrig! din Lykkestid drejer sig om?           Hvor fyrig er han! Om Qvel du kan
           i Slottets Vinduer see Oslos Brand.           Og ned paa Dagenes Færd og Skik
           fra Fløjen seer Saga med funklende Blik.           Paa Muren graaner Norriges Old,
           og Nu'et blommer paa grønne Vold.           Lad Krøniken aande om Taarnets Tind!
           Historien sig riste i Klippen ind!           I lave Græs jeg finder mig en,
           blandt Nesler, der klattre ad Taarnets Steen: --           En simpel Historie, snart fortalt:
           en Taares Historie -- det er Alt.

d.I,b.2,s.60  


2Hybenbusken.

           Paa Agershuus, paa højest Sted,
                            hvor flaggrer et Banner saa fremmed,
           en vajende Hybenbusk blusser derved,
                 somom den vor Skjændsel fornemmed.           Tungsindig den luder udover Sjø;
                 dens Duggtaarer utalte fløde.
           Men kommer et Stormkast fra Hovedø,
                 den vajer som Flaget hint røde.           Ak, Norge, ejer du paa dit Slot
                 til Flag kun Roser vilde?
           til Spyd og til Skjold om det Torne blot
                 og Blade, som Vindene spilde?           Dog banker under det fremmede Flag
                 saa tungt ei noget Hjerte,
           som det, der under hiin Hybens Tag
                 udaandede engang sin Smerte.           Der sad en Fange fra Morgnens Gry
                 til Aftenrødens Blegnen.
           Hans Længselsuk forfulgte den Sky,
                 som fløi mod Vestenegnen.           Mod Vest han stirred, mod Vest mod Vest.
                 Bag blaanende Aaser atten
           der laa den Dal, han elskte mest;
                 thi der var hans Viv den forladte.

d.I,b.2,s.61  

           Mod Vest, mod Vest! Han rødmed med,
                            naar Daggry paa Vestfjelde spilled.
           Saa tæt som de Stjerner, der over dem gled,
                 hans Taarer paa Hybnen trilled.           Mod Vest han stirred, mod Vest et Aar.
                 Den Hyben blommed og blegned.
           Men hvide Roser den Green udslaaer,
                 hvorover hans Taarer regned.           Da Trangen raaded i Bondens Dal,
                 i Byen Mænd saa onde,
           forlokket i oplandske Oprørs Tal
                 han blev den enfoldige Bonde.           Nu Penge ikke, eiheller Korn,
                 sin Hytte kun han savned.
           Han trykked den blommende Rosentorn
                 for Den han hjemme favned.           Mod Vest han stirred til Øjet brast
                 Men altsom han blegned i Døden,
           den Green, som skygged ham stedse, med Hast
                 skjød hvid imellem de røde.           Mod Vest han stirred, mod Vesten til
                 hans Sjel paa et Suk hensvæved.
           Men Grenen fik Hvidrosens Dødningsmiil,
                 den Green, der for Sukket bæved.           Mod Vesten først, til Himlen saa
                 et Suk hans Sjel henhvifted.
           Men mon af Sorg over ene at staa
                 de Roser Farve skifted?

d.I,b.2,s.62  

           Saa staaer saa meget Skjønt paa Jord
                            For Sig alene og Himlen.
           Men størst er den Høihed, som ene boer,
                 og Hovmodet mindst mellem Vrimlen.           Den Hvidnen samme Forbandelse var,
                 som sortnende foer over Fjorden,
           det Vee, som hvinende Luften skar
                 over Bøndernes fule Forfører.           Fra da alt sytten Aar forsvandt.
                 Paa Bondens Grav saa længe
           den Frister sig Liv og Rigdom vandt.
                 Jeg vil ei den Terning slænge.           Fra da alt sytten Aar er gaaet
                 henover de Adskiltes Grave.
           En Ring af Ister for hvert er slaaet
                 om den Forræders Mave.           Men Sorg har førend de sytten Aar
                 den Bondes Viv fortæret.
           En Skorsteen igjen af hans Hytte staaer;
                 thi der har Retten været.           Som Skildvagt hans Søn tidt ved Busken gaaer;
                 men meer end hans Kammerader
           de hvide Blommer han ei forstaaer,
                 som sørge over hans Fader.           De lude sig udover hans Musket.
                 Med tankeløst Blik han forfølger
           de Blade som føres af Vinden let
                 langt udover Fjordens Bølger.

d.I,b.2,s.63  

           Han aner intet den stakkels Svend.
                            Naturens Harmonier
           af sløve Sandser ei fattes; thi den
                 betegner vel, men tier.           Han seer vel Grenen, der blommer hvid
                 paa samme Busk blandt de røde;
           men veed ei den misted til samme Tid
                 sit Purpur som Faderen døde.           Men vidste han hvad Grenen veed,
                 der blegned af Faderens Taarer:
           at det, den igjen kan farves med,
                 kun flyder i een Mands Aarer!           Da -- ! Agershuus, vist længe er
                 det siden man mon holde
           en Dom retfærdig for Gud og Hver
                 bag dine gamle Volde?1
  tilbakeTilegnet Overkrigskommissær Sebbelow, en Patriot, der har trukket sig til-
bage forat hvile paa Laurbær og Egekrandse, men hvis Fortjenester i 1818
ikke bør forglemmes.

2
  tilbakeMel. Hr. Sinklar o. s. v.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE