HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


AMORS BILLED

           " -- E
r dette Amors Billed?
           Haha! Ham jeg mig forestilled
           meer munter, med et yndigt Skalkesmiil
           paa Kinden, ei med Haanden under Kinden . .
           . . saa skyfuld ei . . Hvad skal det Alvor til
           hos Drengen der, forinden -- ja forinden . .
           Ei nu! Hvad vil jeg nu?"
                              -- Saa pluddred væk
           ung Fanny ved Elevens Staffeli
                 paa et Akademie
           til Hans og til Akademiets Skræk.
           Han bukked sig i et, saa rød som Blod,
           og døv og blind han lod
                 den hulde Hende
                       skjænde.
           Hvad gjorde denne Blygsel andet end
                 at Hun tog paa igjen:
           " -- Ja ret, Herr Maler, altfor melancholsk!
           Er det en cyprisk Amor? -- En katholsk
           det er, som i en skimlet Klosterbroder,
           en frugtløs Elskov tænder til Guds Moder!
                  -- Nu, tal dog, Herr Elev!
                       Ah! siger dette stumme Buk
                             og Suk
           Pilati: "Hvad jeg skrev, jeg skrev?"
           Hvi gav De da ham ei en dygtig Rynke,
           for dette Smiil, som synes ret at ynke?
          
d.I,b.2,s.5                    En Rynke? ja det var ei værre det -- "
           Saa blev den Kaade ved. Da, se -- o Wunder!
           miracle! ja i alle Sprog et Under!
           -- da sukked Amors Billed der paa Lærredet:
                 "Med Sandhed Han alvorlig har mig malt:
                  -- Haand under Kind, som efter noget Galt.
           Dog Tungsinds ei, kun Medynks er mit Smiil,
           fordi jeg saare maa saa skjøn en Barm -- "
           Og Buen løfted han . . der foer en Piil . .
                 Ung Fanny segned i Elevens Arm.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE