HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841
SMUKKE SKYER

           S
e hist, min Elskede, hist, hvor Dagen
           til Hvile lægger sig paa Skarlagen,
                       hvor Solen dalte
                 blandt Skyer gyldne og purpurmalte!
                       Se der i Vest
                 i hine svømmende skjønne Lande,
           først der, kan hænde, sit Vuggeløfte vil Skjebnen sande,
                 at jeg, din Elsker, skal blive Præst.


           Den Straale hisset i Luften jaget
           er Kirkespiret, hint Gyldne Taget!
                       Hint Violette
                 derudenfor er en Blomsterslette.
                       De mørke Lag,
                 af Straaler brudte, er Lunde dunkle,
           Hint Røde Hjemmet . . . o se, Vindverne gyldne funkle!
                 Vi kunde være der end idag!           Din Guitar vil paa sin Plads at hænge
           du finde, Elskte, med Straalestrenge.
                       Og dine Blommer
                 i Vindvet hilse dig, naar du kommer.
                       Derudenfor
                 i Leeg paa Engen sig himmelfødte
           Smaaengle tumle, for hvem ei moderlig Smerte blødte.
                 . . Dit Hjerte føler, o en er vor!

d.I,b.2,s.241  

           Omkring os, Elskte, i glade Skygger
                      en salig Menighed boer og bygger,
                       hvor henrykt Folket
                 min Lære seer i dit Aasyn tolket!
                       Dit Klædebon
                 de kysse Alle med Sammenstimlen
           omkring dig, Hustru, naar hjem fra Kirken igjennem Vrimlen
                 vi vandre begge to Haand i Haand.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE