HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841d.I,b.2,s.331  
FORSTANDSØVELSERDE TRE PAR OG DEN ENE

           F
or Øren to, men Mund kun een,
                            vi have Gud at takke.
           Thi Meget skal du høre; men
                 kun Lidet derom snakke.


           To Øine og een Mund . . Hvordan!
                 Det kan dig ei fornøje?
           Thi Meget maa du see, men kan
                 du mangt Et taus fordøje?           To Hænder har du og een Mund;
                 Det Herrens Kløgt dig vise!
           De To til Arbeid ere, kun
                 den Ene til at spise.SAMMENLIGNINGER

           H
vor glat er ei Isen! hvor skjørt ei Krystal!
                 Hvor hurtig ei Skyggen, og Blæren hvor tynd!
           Saa glat og saa skjør og saa hurtig og tynd
                 er Daarligheds Lyst og din Glæde, o Synd!


           Hvor livlig er Solen, og Lyset hvor klart!
                 Hvor fast er ei Fjeldet, og Havet hvor stort!
           Meer varmt og meer klart og meer fast og meer stort
                 er Ordet, som Jesus os har aabenbart!

d.I,b.2,s.332  


JEG SELV

           M
ine Hænder -- hvor nette gjorte,
                            at gjøre hvad jeg vil!
           Smaagutten maa Haandværk lære,
                 at sye maa Pigen til.


           Mine Øine -- den hele Verden
                 staaer malt i deres Speil:
           Med dem jeg og kan læse
                 i Bogen uden Feil.           Min Tunge -- den er vel derfor
                 ei gjort at bande med?
           Nei til at tale Sandhed.
                 Mit "Ja," det er min Eed.           Mine Øren -- hvor jeg fanger
                 i deres Tragt hvert Ord!
           Jeg høre vil om Vejen
                 til Himmelen fra Jord.           Mine Tanker -- frem de komme.
                 jeg veed ei selv hvoraf.
           Jeg tænker paa mine Forældre,
                 som Liv og Alt mig gav.           Mit Hjerte saa haardt kan banke
                 af Smerte eller Lyst.
           Gid vaagen imod Synden
                 det slaa mig i mit Bryst!


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE