HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


MORGENSANG
(EFTER DET ENGELSKE)           S
øvn, forsvind! For Herrens Øie
           sig min vaagne Sjel fornøie,
                 Skyen lig, der ruller over
                       os i Vover
                 glimrende i Morgengry!


           Livets Gud, vær du den blanke
           Straale paa den Vei, vi vanke!
                 Lys os hen til Troens Kilde,
                       som den milde
                 Dagens Stjerne over Sky!


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE