HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841
FIRE DRAMBITER

           F
lere drukne i Finkel Aar om andet,
                 end i Vandet.


           Tæm Lysten, naar den luer op i Barmen,
                 at ei den qvæler dig i sin Omarmen!

d.I,b.2,s.261  

           At gaae i Værtshuus ind, er ikke Sagen; men --
                            at komme ud igjen.           Kortenspil og Brændeviin
                  -- hver af disse
           har tilvisse
                 været Mangen Mands Ruin.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE