HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


ÆGGEDOSISVISE
17DE MAI 1840.

(Mel. Og kjøre Ved og kjøre Vand etc.)           J
eg har et Perlehumør idag,
                 som Æggedosisen ligner,
           hvormed      Værtinden vort/vor Vært vores      Vennelag
                 paa Festens Morgen velsigner.
           Ja jeg har faaet til Sjel og Liv
           en Æggedosis og den var stiv.
                 Ja mit Humør,
                 bedre end før,
           idag min Æggedosis ligner.
d.I,b.2,s.296  

           Jeg er saa venlig og blid og mild
                            som allerfinest Raffinade;
           og jeg er fyrig og fuld af Ild,
                 som den Cognak vi til maa lade;
           og Æggets Styrke og raske Mod
           jeg føler godt i hver Draabe Blod.
                 Nu kan jeg rat
                 alt til paa Nat
           gaae glad imellem de Glade.           Thi vil da capo jeg ærlig meent,
                 mit toneløse Bæger fylde,
           begynde tidligt og ende seent
                 med Dagens Høitid at hylde.
           Held Majens herlige Frihedsværk!
           Hvert Aar gid Festen bli'e mere stærk!
                 Leve hver Mand,
                 hvem Norges Land
           sin Friheds Ære mon skylde!


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE