HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


VED PROVST FINCKENHAGENS GRAV

           H
enslumret er vor gamle Fader,
           og Ingen fik Farvel ham sagt;
           for seent vor Graad hans Haand nu bader,
           ikors paa stille Hjerte lagt.
           Den Haand, o er den ikke kjær,
           som signet har saa tidt enhver?


           Den strakte han til Sorg og Nøden;
           for Os til Himmelen i Bøn,
           og Herren gav ham derfor Døden
           saa stille som et Kys til Løn.
           Kun derom for sig selv han bad,
           og med et Smiil han død der sad!

d.I,b.2,s.98  

           Vor elskte Gamle havde drukket
                      alt Livets Kalk til bittre Bund;
           han havde efter Graven sukket
           alt fra sin Elsktes Afskedsstund.
           Hun trofast var: hun kom igjen,
           og hented ham til Himmelen.           Nu i dens Lys en Straale vorden,
           foreent med hende er han der.
           Hvad Jordiskt han har havt, i Jorden
           nedlægge vi velsignet her.
           Hans Sjel er som et Hilsningsbud
           fra os til Freden gaa't, til Gud.

           Nu er han der, hvor Graad ei rinder,
           hvor der er Kjærlighed og Fred!
           Tilsidst om Hans og Hendes Minder
           forsamlet blir hans Menighed.
           Men gid han Ingen savne hist.
           Det blev en Engels Sorg forvist.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE