HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


STATSBORGEREN TIL COLLETT

           J
eg hilser dig; men et Morads
                 mig kalder Slægten nu som før,
           der søger kappende sin Plads
                 nu i din Fiendes Dør.


           Ja, derfra sprang en Padde plump
                 jo engang over dine Been?
           Det ligner ganske jo en Sump --
                 nuvel, jeg er da en.           Javel en Sump; men rundt dens Bred
                 groer sunde bittre Bukkeblad.
           Der er Nymfæens Yndlingssted,
                 den Venusblom i Bad.           Og Hejren gaar der stolt og stor
                 med spraglet Slange i sit Neb.
           Og i den tyste Vildhed boer
                 en Aand man ei begreb.

d.I,b.2,s.85  

           Og rundt i høie gyldne Siv
                            er Alfers Æolsharpe spændt.
           Der ender mangt et Qvad sit Liv,
                 som Død ei har fortjent.           Men siden Skjebnen skjød en Piil
                 i Colletts gamle Bryst,
           Miskjendelse er bleven til
                 Triumf og Klagen tyst.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE