HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841

d.I,b.2,s.262  
EVAS VUGGESANG1
(AF HENR. WERGELANDS "SKABELSEN, MENNESKET
OG MESSIAS")           T
odobblet er min Fryd!
                            Thi se, du søde Eng,
                       se her min Dreng!
           -- O, dine Blommer høine
                 sig med Flammeøjne
                 højt nok for at kige
                       og see
           det Mandens Billed ligge
                 ved Moderbarm og lee.


           Todobblet er min Fryd!
                 Thi, høje Himmelhvælv,
                       se Manden selv!
           Og, Bjergenes Plataner,
                 Dalenes Bananer,
                 fra det dybe Fjerne
                       I har
           jo seet, som hver en Stjerne
                 hvor liig han er sin Fa'r?           Todobblet er min Fryd!
                 Thi se, en Dreng jeg har
                       og Drengens Fa'r;
          
d.I,b.2,s.263              og Qvinden nu er vorden
                            riig som Alt paa Jorden!
                 Tør du spotte Qvinden
                       nu, Hind?
           Din Kalv omkaps med Vinden
                 skal bære Drengen min.           Todobblet er min Fryd!
                 I Barnets søde Smiil
                       jeg engang til
           maa elske Ham, som signer
                 Qvinden, saa hun ligner
                 Nattens melkestjernede Barm . .
           Og tæt som Stjerner gjerne
                 hun vugger Børn paa Arm!           Todobblet er min Fryd!
                 Men er mit Hjertes Sjel,
                       som før, saa heel?
           Jeg troer nu Løven kunde
                 fra mig ta'e iblunde
                 Manden om han vover;
                       Men, Noe'r,
           sov Du ved Hjertet! Over
                 dig vaager vist din Moe'r.1
  tilbakeForsaavidt disse Poesier i et Par Strofer have modtaget nogen Afrunding,
have de undergaaet den Revision, det er Forfatterens Hensigt at anvende
paa den samlede Udgave af sine Værker, hvilket Foretagende herved brin-
ges Dem i Erindring, som have modtaget Planer derpaa ved Forsendelse
med dette Blad eller paa anden Maade fra Udgivernes Boghandling.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE