HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841

d.I,b.2,s.82  
EN AF BYRONS HEBRÆISKE SANGE

           J
eg saae dig græde; de Taarer klare
                                  fra Øinenes Blaa frembrød.
           Jeg saae det, tænkte de Øine vare
                 Violer besprængte med Duggen sød.
                             Jeg saae dig smile. Glimre
                                         aflod Safiren brat.
                             Hvor dog dens Straaler skimre
                                         imod dit Øies mat!


           Hvor Solens Herlighed skinner mildnet
                       igjennem Aftenens Slør.
           Sig Natten nærmer; dog purpurildnet
                 er Horizonten endnu som før.
                                   Dit Smiil saaledes giver
                                         tungsindigste Sjel sin Fryd,
                                   og af dets Solskin bliver
                                         i Hjertet igjen en Glød.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE