HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841
TIL EN MUMIE
(FRA MONTHLY MAG.)           F
or trende tusind Aar -- hvor sært!
           du vel i Thebens Gader har spadsert,
           da end Memnonium stod i sin Pragt,
           og Tiden end ei Voldshaand havde lagt
           paa disse Templer, Slotte, Søilerækker,
           som i Ruiner Verdens Studsen vækker.


           Du længe nok var stum -- saa tal engang!
           Du har et Sprog -- lad høre da dets Klang!
           Du staaer paa Jorden end, paa egne Been,
           og gamle Maanes Skin du seer igjen.
           Ei lig en tynd, gestaltløs Geist, du gjemmer
           end dine Been og Kjød og Træk og Lemmer.           Fortæl! fortæl -- thi du det mindes nok --
           hvis Æren er for Sphinxens Marmorblok!
           Mon Cheops eller og Cephrenes har
           den Pyramide reist, som Navnet bar?
           Er falsk Pompeji Søile? Mon vi grebe
           Homer i Løgn om hundredportet Thebe?

d.I,b.2,s.40  

           Maaskee du var en Murer, som en Ed
                      forbyder nævne det Myster, han veed?
           Dog lær os Sangen, som ved Solens Gry
           fremtonede fra Memnons Klangstaty!
           Maaskee du var en Præst -- hvis saa, forgjæves
           vor Bøn! For Præsteværk ei Gjøglertæppet hæves.           Maaskee din Haand, nu stækket fast til Ro,
           har klinket Glas om Glas med Pharao?
           har slængt en Skilling i Homerses Hat?
           hvad eller strøget din for Dido rat?
           Paa Salomos Indbydelse, tør være,
           ved Templets Indvien den Voxlys maatte bære?           Unødigt Spørgsmaal, om din Haand forsynt
           med Vaaben har en romersk Kriger tynt.
           Thi du var død, og balsamert din Krop,
           før Latien Romulus fik ammet op.
           Først længe efter al din Slægt var svunden,
           os tykkes Oldets Gry at være runden.           Tro, siden du blev skrinlagt, at vi saae
           forunderlige Ting herovenpaa!
           Begyndt og endt er Romas Herredom,
           Nationer svunde, nye Verdner kom.
           Landløse Konger traadtes ned i Støvet,
           mens Tiden ei et Fnug har end dit Kjød berøvet.           Mon over dig du hørte Buldret ei,
           da persiske Kambyses's Hære Vei
           sig brøde frem i tordnende Geled,
           at styrte Apis og Osiris ned,
           med Skræk og Undren Pyramiden rysted',
           da Memnoskjæmpen i Ruiner bristed'?           Men maa ei Graven røbe Hvad den veed,
           giv os dog om dit eget Liv Besked!
          
d.I,b.2,s.41              I dette Læderbryst har Hjertet slaaet.
           Paa denne mørke Kind har rullet Graad.
           Kløv Børn paa disse Knæ? og kyssed samme
           afblegte Træk? Hvad var dit Navn, dit Hverv, din Stamme?


           1Staty af Kjød! Udødelige Død!
           Forgaaens Form, som ei Omskiftning lød!
           Selvoverlevende! hvorledes? Du
           fra Graven træder frisk iblandt os nu!
           Du Intet høre vil før Dommedagen,
           naar du blier vækket af Basunens Bragen.           Hvi varer usle Dække -- denne Rest! --
           naar svunden er udødelige Gjest?
           O, lad os vaere, naar til Sit gaaer Hvert,
           vor Sjel i livfuld Dyd indbalsamert!
           Fortærelsen vort Legem sluge! Hisset
           bag Skyen Blomstring er vor bedre Deel forvisset.1
  tilbakeStatue of flesh-immortal of the dead!
Imperishable type of evanescence!
Posthumous man! -- --
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE