HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


ROBERT MAJOR           H
vor yndigt maa ei Irland være!
                 dets Skov hvor mørk! dets Høj hvor grøn!
           Hvor ligt Slavinden ei, hvis Ære
                 er Skjønhed og en Helt til Søn!
d.I,b.2,s.244  

           Som hende elskes det med Flammer
                            af Smerte og af Kjærlighed.
           Dets Toner i Balladens Jammer
                 forfølger Emigrantens Fjed.           Did først og saa til Himlen vilde
                 Den gamle graa Republikan.
           Han saae, da han i Døden smil'de,
                 "the Emerald of the Ocean."           En Slægt, hvis Blod er koldt og vandet,
                 forbauset fatter ikke, hvi
           den Dødes glade Smiil er blandet
                 med zittrende Foragt deri.           Som var ham Døden kun en tæmmet
                 og lydig Ørn, han kalder den,
           at bære iilsomt ham til Hjemmet,
                 og derifra til Himmelen.           Den Eneste, som Han vil tvinge,
                 den Fitzgeralds og Tandys Ven,
           er Dødens Magt, at den skal bringe
                 ham til det elskte Erin hen.           Hvor yndigt maa ei Irland være!
                 hvor yndigt for at elskes saa?
           Han ønsker Himlens Bund maa bære
                 sligt Grønt, hans Barndom hvilte paa.           Han vilde did med Magt -- hvor syndigt!
                 Med Magt han vilde did igjen.
           Men Irland, hvor er Irland yndigt!
                 og hvor barmhjertig Himmelen!


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE