HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


NATURHISTORIEPATTEDYR

           H
unden kommer, er den kaldet;
                 Katten lister sig da bort.
           Gjeden er paa Knæet skaldet,
                 Bjørnens Hale ganske kort.
d.I,b.2,s.325  

           Stolte Hest kan langt mig føre,
                            han kan trække Plog og Harv.
           Mikkel Ræv med spidse Øre
                 er og blier en listig Skarv.           Ulven tuder fælt i Skoven,
                 følger rappe Hares Spor.
           Musen lever godt paa Laaven.
                 Grævlingen i Bakken boer.           Gaupen lurer ifra Træet
                 paa den arme Finlaps Reen.
           Koen tygger Drøv paa Qveet.
                 Røskat gnaver under Steen.           Lodne Jærv er altfor slugen.
                 Gjeden gnaver gjerne Bark.
           Otren lister sig paa Bugen,
                 stjæler Fisk i Fiskepark.           Der er endnu mange Flere,
                 der er Flaggermuus og Vaand,
           Bæveren, som kan undvære
                 til sit Huus Bygmesters Haand.           Alle gaae i egne Klæder,
                 har sin egen Karakteer,
           egne Plager, egne Glæder.
                 Gud, vor Fader, deres er.           Alle maa hvad de fortære
                 skaffe sig ved egen Magt.
           Gid til Menneskenes Ære
                 det om dem kan blive sagt!

d.I,b.2,s.326  


KATTEN

           F
orsigtig og slu er Kattepuus.
                            Vær ogsaa forsigtig med den!
           Den leger grum med den fangne Muus,
                 den slipper og ta'er den igjen.


           Meer grum end Katten den Dreng dog er,
                 som plager og gjør den ondt.
           Den fik af Gud sin Karakteer
                 og sin anviste Dont.FLUEN

           D
en lille Flue Gud har gjort.
                 Jeg kan den dræbe; men
           i Guds Haand siger jeg og Den
                 netop jo lige stort?


           Gud giver liden Flue Mad.
                 Han giver mig vel med.
           Men volde stakkels Kræ Fortræd
                 gjør kun en ond Dreng glad.SOMMERFUGLEN

           D
en prægtigklædte Sommerfugl
                 er fløjen fra Guds Haand.
           Han gav den gyldne Ringe
                 og røde Purpurbaand.
d.I,b.2,s.327  

           Han lærte den at flyve højt,
                            højere end jeg er.
           Den har nok Fuglens Lyster,
                 men ei dens Duun og Fjer.           Og alle Verdens Mennesker
                 og alle Kongebud
           ei gjøre kan en Sommerfugl.
                 Det kan alene Gud.HUNDEN

           J
eg aldrig Hunden meer vil slaae,
                 men klappe venligt den,
           dens Hale til at loggre faae;
                 den bliver da min Ven.


           Det Venskab ei foragtes bør;
                 thi han saa trofast er.
           Han glemmer ei hvad godt jeg gjør,
                 hans Blik mit Hjerte seer.           Kom da, min kjære Kammerat!
                 Jeg dele vil mit Brød.
           Min Haand skal tjene Dig til Fad,
                 min Ven i Liv og Død!EDDERKOPPEN

           M
ed otte Øine hvasse,
                 to vidt opspændte Klør,
           mon Edderkoppen passe
                 sin Væv, det Silkeslør.
d.I,b.2,s.328  

           De fine Traade spinder
                            den ud af eget Skjød.
           Den arme Flue finder
                 deri sin bittre Død.           Saa er og mangen Snare
                 for Menneskene lagt.
           Men Gud vil dem bevare,
                 som stole paa hans Magt.HUGORMEN

           M
ed ildrødt Øje, Tungen kløvet
           Hugormen frem af Klippens Rift
           sig sniger raslende i Løvet.
           Vogt dig! Dens Tand er fuld af Gift.


           Med Skjæl er hele Kroppen dækket,
           saa blank og glat som Staal polert.
           Et Baand, af sorte Spetter flekket,
           gaaer ifra Hoved og til Stjert.           En Hugorm, er der sagt, sig klynged
           engang om en Apostels Led.
           Han rysted dette blot, og slynged,
           selv uskadt, Ormen langt afsted.FUGLENE

           Ø
rnen er Fuglekonge;
                 den staaer i rædsomt Ry.
           Blod smager bedst dens Tunge.
                 Den svæver over Sky.
d.I,b.2,s.329  

           Papegøien er en Sladdrer
                            om Alt, han veed ei hvad.
           I Dammen Anden snaddrer;
                 den vrager ingen Mad.           Den sorte Krage stjæler
                 i Furen spildte Ært;
           men vanskeligt man tæller
                 de Mark den har fortært.           I Luften Lærken synger,
                 Bogfinken i et Træ.
           Paa Vandet Svanen gynger
                 sin Barm saa hvid som Snee.           Hanen Ladhans vækker
                 med Røst som en Trompet,
           mens Moders Høne klækker
                 et Æg, hver Morgen et.           Hvormange Snees forresten
                 ei lige til er sagt.
           Man kunde sige næsten,
                 at Penge den har lagt.           Paa Taget hærmer Stæren;
                 han hærmer hvad han vil.
           Sin Hytte bygger Skjæren
                 af Pinder i en Piil.           Men Skovens Syngemester
                 er Taletrosten dog.
           Han i sit lille Hoved
                 vel har en Nodebog?

d.I,b.2,s.330  

           De synge alle Fugle;
                            men hver paa egen Viis.
           Selv gamle Kirkeugle
                 vil qvæde Herrens Priis.DOMPAPEN

           S
e, som en Rose sidder
                 i Rognens højeste Qvist
           rødbrystet liden Dompaphan
                 ved Siden af Hunnen graa.


           Hvor prægtig er dens Vinge!
                 Med den den flyver saa højt.
           Den spiser sure Rognebær,
                 men takker dog Gud derfor.           Af Mos og tørre Qviste
                 sit Rede bygger den tæt.
           Den klækker der sin Yngel ud,
                 og synger til Gud sin Tak.           Den gier en dygtig Lexe
                 til de uartige Børn,
           som sove og som spise, men
                 dog takke ei Gud derfor.           Den lille Skolemester
                 i Rognen har mig lært,
           at takke Gud derovenfor
                 for Rede og Mad og Liv.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE