HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841
KONGENS ANKOMST

           T
ør en banlyst Harpe lyde?
           Hvo vil Flodens Flugt forbyde?


           Paa dens Vover end ei flommed
           troløs Priis for Kongedommet.           Frihed, Kjærlighed og Smerte
           tonte fra dens Aandehjerte.           Republikens Kolonnader
           skinne bag dens Strengerader.           I dens Dyb sig Idealer
           som i Tryllespeilet maler.           Heller Syner mig forvirre,
           end en Løgn dens Malm skal irre!

d.I,b.2,s.221  

           Før den fuld af Drømme hænge,
                      end af kjøbte Messingstrenge!           Serafimerkjæden vejer
           op ei mindste Streng den ejer!           Kongens Riddersmænd om Skjalden
           sige dog, han er en Falden,
           lynildslagen og begravet
           dybt, som Ikarus i Havet.           Vel! naar Dømtes Lovsang toner,
           Himlen sig med Dybet soner.           Som to Naadenshorn de Tvende
           sig imod hinanden vende.           Fuldt af Stjerner drysses Helved,
           og Dæmoner fylde Hvælvet.           Konge! hvad, om dine Bolde
           ei som Skjalden af Dig holde?           Hvad, om Kjærligheden svigter
           før din Ridder end din Digter?           Hvad, om Æreporten lued
           usselt mod det Syn, han skued?

           Hvor St. Halvard kneise skulde,
           ligge Giller sex imulde.           Da "Nu kommer Kongen!" brused,
           kom de alle frem af Gruset.

d.I,b.2,s.222  

           Kalk fra Kalk og ud fra røden
                      Tegl sig skilte Purprets Gløden.           Langsmed Ladegaarden stiller
           sig i Rad de Konge-Giller.           Tre mod Tre med Blus i Hænder.
           Højere Skarlagnet brænder.           Som den Højeste i Skaren
           fremmest stod Jorsalafaren.           Eisteins røde Ørn i Ryggen
           lyste blodigt frem af Skyggen.           Ingis Beenrad, skjøndt den mindste,
           hvidere end Maanen glinste.           Konning Carl, du ind i Staden
           rulled gjennem Kongeraden.           Som du kom dem nær tilmøde,
           voxte Huldet paa de Døde.           Da de saae dig, svulmed Barmen,
           Musklen gjød sig fuld om Armen.           Øjet ud af Hovedskallen
           lyste kjækt som før paa Valen.           Læben syntes end at klinge
           af en Tale endt paathinge.           Kronerne som nye funkled,
           Øjets Glands dem dog fordunkled.

d.I,b.2,s.223  

           Ha, det var et herligt Skue:
                      Konger seks i Skarlagslue!           Konning Carl, da fik du Fyldest:
           Norges Konger gav dig Hyldest.           Sigurds Blik, det dunkelbrynte,
           "Dine Fiender Ve!" udlynte.           "Hil dig!" laa paa Ingis Tunge.
           "Hil paa gamle Tomter, Konge!"           "Tag ved Folkets Arne Sæde!
           Hvil dig i de Fries Glæde!"           "Frihedsflammen dig ei brænder.
           Vi fra gammel Tid den kjender."           "Uden den -- det har vi fristet --
           fryser Troskabs Blod i Brystet."           "Deri holdes Sværd i Hede
           for Normannakongens Vrede."           "De i Glød, om du begjerte,
           slængtes i din Fiendes Hjerte."           Saa de gamle gjenbesjelte
           Konninger til Kongen mælte.           Folket dog ei saae, ei hørte
           andet end at Kongen kjørte.           Synets Herlighed sig dulgte
           for den Flok, som Vognen fulgte.

d.I,b.2,s.224  

           Gabende de blinde Stakler
                      saae af Rækken kun dens Fakler.           Men i Kongens Barm sig rørte
           alt hvad Skjalden saae og hørte.           Vist hans Hjerte slog ei sagte,
           da han gjennem Oslo agte.           Rullende paa dets Ruiner
           stod det gjenreist i hans Miner.           Norges Storhed om sin Isse
           følte Kongen da tilvisse.           Og i Sindet op sig stiller
           Raden af de kronte Giller.           Nu igjen blandt Kalk og Stene
           ligge sammen deres Bene.

           Men meer skjønt end Kongeraden
           og det Lampetaarn i Staden,
           Drot, et Æresblus dig brændte
           i en Vraa, som Ingen kjendte.           Gammel Enke sad ved Gløden,
           som du tændte an for Nøden.           Og hun seer med Glædeszittren,
           Carl, dit Navn i Emmens Glittren.           Enkens Tankespil Rosetter
           af Rubiner om det fletter.

d.I,b.2,s.225  

           Skjønnere illumineret,
                      Konge, har det aldrig været.           Skjønnere det aldrig brændte
           end i Taarens Transparenter.
           Derigjennem klart jeg kjendte
           Himmelen, som, Carl, dig venter.           Armodstaarerne, du lindrer,
           forud der som Stjerner tindrer.           De af dig beklædte Spæde
           Purpurskyer for dig brede.           Om dit Sværd Taknemligheden
           fletter Roser ifra Eden.           Og Basunerne ved Dommen
           juble som dit Folks "Velkommen."


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE