HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


BARNEPRÆKEN

           E
n Torsk og en Flynder
           -- min Præken begynder --
           En Ko og en Kalv
           -- min Præken er halv --
           En Ulv, der kan tude,
           -- min Præken er ude.
          
d.I,b.2,s.269              Gaaer hjem alle Mand!
           Gjør Maden istand!
           Har Du Noget, æd det!
           Men om ei Du har,
           da glem, ei begræd det!
           Saa er du ingen Nar.
           Har du dig et Stykke Brød,
           deel det saa med Sult og Nød!
           Og har du kun en liden Smule,
           saa strø den ud for Himlens Fugle!

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE