HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


DEN FØRSTE SOMMERFUGL           M
in Sommerfugl, flyv ind! flyv ind!
           Varm dig ved Vindurosens Kind!
           Tro Solen ei endnu! Dens Gløden
           kun lokker troløs dig i Døden.


           Paa Taget sidder traurig Stær;
           meer klog end du den veed det er
           ei Græs det blege Skjær derude.
           Flyv ind og gjem dig bag min Rude!           Det Regnbublink fra brænet Iis
           ei Kløver er og Ærenspriis;
           det Hvide, som langs Gjærdet skinner
           ei Somrens Snefann af Jasminer.

d.I,b.2,s.106  

           Flyv ind, du søde lille Gjest!
                      Vi begge feire vil en Fest.
           Du maa min første Rose smage.
           Paa Qvisten blomstrer du tilbage.           Flyv ind og sæt dig paa min Pen!
           Da bli'r den from som du igjen;
           igjennem den skal mine Drømme
           i al din Uskylds Skjønhed strømme.           Ak, mangen Spæd af Guddomsæt
           ei finder aaben Dør saa let.
           Dog ligne dig, du Luftens Blomme,
           de Staklers Sjele, som forkomme.           Men kom du Kræ, er det for koldt!
           Kom, Barn, om Verden er for stolt!
           Jeg er meer stolt end den; men eder,
           I Smaa, om Kjærlighed jeg beder.           -- Den første Sommerfugl? Velan,
           kom ind, om i min Sjel du kan!
           Fra den er mange slige fløjne
           med Vingen dækt af gyldne Øjne.           Flyv ind! flyv ind! Jeg ene er,
           ei tænker meer end du; kun seer
           hvor Solen kan til Leeg nedlade
           sig mellem Gyldenlakkens Blade.           I aabne Vindu øder den
           sin Glands paa Planten, som igjen
           med trodsig Dunkelhed kun taaler
           i brudte og brunlig Glands dens Straaler.

d.I,b.2,s.107  

           Flyv, første Sommerfugl, flyv ind!
                      Nei, flyv du efter eget Sind!
           Jeg sender mine og i Kulden.
           Bag mig de pynte engang Mulden.           En Sommerfugl? Hvad mere smukt
           er til det Skabtes Skjønhed brugt
           end Farven paa dens Vinge drysset,
           det Blomsterblad af Livet kysset?           Som paa et færdigt Maleri
           det sidste Henstrøg af Geni
           du, først da alt var skabt, blev givet
           af Skaberfantasien Livet.           Gud saae hen paa det Skabtes Alt
           -- det stille stod som var det malt --
           da lød "se alt er godt!" -- da svævte
           fra Græs Du først, og Alting levte.           Og saa hvert Aar det skeer endnu.
           Det første Vaarens Bud er du,
           Du melder først, at Skaberøjet
           end seer udover Alt fornøjet.           Flyv, første Sommerfugl, flyv ind!
           Varm dig ved Vindurosens Kind!
           Tro Solen ei endnu! Dens Gløden
           kun lokker troløs dig i Døden.           I Gyldenlakkens lune Skjød
           du drømme dig en Drøm saa sød!
           Min Sjel sig ofte der nedsænker,
           og i sin Drøm den herligst tænker.

d.I,b.2,s.108  

           Imorgen flyv da om du vil.
                      Men kom blot naar det qveller til:
           det Solskin er kun Vintrens Smilen,
           den Lunkenhed kun Stormens Hvilen.           For koldt jeg selv jo finder alt,
           de Andres Blod er mig for svalt.
           Mit eget maa jeg derfor øde.
           I Verdens Frost jeg ellers døde.           Oh, døde ei; men skrumptes ind,
           blev Paul og Peder liig i Sind.
           Min Geist blev slig som den behager,
           og Digtets Flor en Kjøkkenager.           Meer Varme tidt mit Hjerte fik
           af Hundens end af Vennens Blik,
           Men Avindsmands? o, der er Varme!
           Thi det optænder dog min Harme.           Men mindre Ting har større Glød:
           det første Straa, som Vaaren skjød,
           Skarlagnet paa en Flues Vinger
           i livsfro Flugt min Blodstrøm bringer.           Kom, Sommerfugl! Jeg dig forstaar:
           Du venter paa en bedre Vaar.
           Du finder den hos mig; den naaes
           af Alle hvor de kun forstaaes.           Engang hist i det Blaa for mig
           og kjærligt Vindu aabner sig,
           naar Dagen er for kold mig bleven,
           om Sne ei er paa Issen dreven.

d.I,b.2,s.109  

           Og der derbag da blommer vel
                      en Rosenknop af Lys og Sjel.
           Fordi min første jeg dig skjænker,
           tillader Gud jeg did mig sænker.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE