HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841

d.I,b.2,s.37  
POLENS FRIHED
(FRA SVENSKT)           T
il Sejer for Frihed! For Lyset til Slag!
                      De hvinende Klinger og Kuglernes Brag,
                       Kanonernes Thorden
                       og Hærskrig til Strid
                       forkynde Aljorden,
           at Lænken er brusten og Fangen befried.


           Skjælv, Stærke! Fortvivlet er Han, som brød ud.
           Den Svage ei bæver, naar stærk i sin Gud
                       han fremgaaer mod Maalet
                       med Sværdet i Haand;
                       thi ristet i Staalet
           og skrevet i Hjertet staaer: "Ære og Land!"           Stol ikke, Tyran, paa din staalklædte Trop!
           Naar Dagen er kommen, gaaer Solen og op.
                       De fraadende Elve
                       snart bryde sin Dam,
                       og modige hvælve
           befriede Bølger mod Havet sig fram.           Er Timen blot kommen, saa bliver det Dag;
           thi Sejren, som Tiden, slaaer sikkert sit Slag.
                       Ja, Frihed, din Verden
                       Naturen er lig.
                       Din Sejer jo er den
           velsignede Vaar efter stormfulde Krig.           End Dagen ved Praga vi mindes for vel,
           hvor Suwarow druknet i Blodbad sin Sjel
                       Der knæktes saamangen
                       en Blomme i Knop;
                       Dog Sandhed er Sangen:
           "at Frø der begroves, som nu voxe op."

d.I,b.2,s.38  

           Se Fædrenes Aander, lig Stjernernes Chor,
                      at lyse os fremad, nedblikke paa Jord!
                       Vor Hæder de bare
                       fra Himmelen Tak.
                       Bedrifterne svare:
           Ei var Kosciuszko den sidste Polak!           Hvad meer, om vi falde for Sag, som er god?
           Først naar vi det offre, bli'er helligt vort Blod.
                       "Før Døden end Trældom"
                        -- saa læs paa hver Grav,
                       I sørgende Slægter
           Og Had imod Rusland I lære deraf!      

           H
vis, Kongeviv! Du ei forsmaaer
                 Det simple Folks Velkommen,
                 Da synge vi, hvad Vormen spaaer,
                 Hvad Sagn der boer i Glommen:
                 At, skjøn og stor som Floden, sig
                 En Æt skat sprede ud fra Dig.
                 Paa kongelige Helte rig,
                 Ja som paa Bølger Glommen.
      

           Alt skudt har jo ifra din Rod
                 Fem sunde Livsensstammer.
                 Og gløde ei i Ættens Blod
                 Napoleonske Flammer?
                 Lad blusse høit den ædle Ild!
                 Lad blusse høit, saa høit den vil!
                 Vi lade Guld og Blod dertil
                 Af Skat-og Hjertekammer.

      

           Vel Friheden gjør ung igjen
                 Europa, som det ældes.
                 Men Kongeslægter muldne hen,
                 Og mange Stammer fældes.
          
d.I,b.2,s.39                    Da staaer lig foraarssmykket Træe
                 Din Æt i gamle Dovres Læe,
                 Og ryster ned Velsignelse,
                 Mens mange Stammer fældes.
      

           Som en Forjettelse Du er
                 Os, Moder, da velkommen.
                 Hil Dig! Hil Dig! O Echo bær
                 Vor Hilsen nedad Glommen!
                 Der boer en Slægt, som blander med
                 Vort Hil det Bedste, Hjertet veed.
                 Da gaaer fra Bygd til Bygd afsted
                 Et høiere Velkommen.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE