HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


FURUTRÆET

           O
Furutræ, o Furutræ,
                 du bær' en Sejerskrands!
           Du grønnes midt om Vinteren
                 jo som ved Sanktehans.


           "Hvi skulde jeg ei grønnes
                 saalænge som jeg kan?
           Jeg har hverken Fa'r eller Moder;
                 men selv er jeg en Mand.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE