HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


ODE TIL NAPOLEON BUONAPARTE
(AF LORD BYRON)                 D
et er forbi. Skjønt Drot igaar,
           mod Konger rustet ud til Slag,
           en navnløs Ting du er idag:
           forkastet, mens dit Hjerte slaaer.
           Er det den Mand, hvem Throner løde?
           som Fiendebeen rundt Jorden strøede?
           Og kan Han leve end?
           Ei Støv, ei Dæmon, ikkun Den,
           som "Lucifer" saa falskt er kaldet,
           saa dybt er nogensinde faldet.


                 Hvi slog -- Du med det haarde Sind! --
           din egen Art, som bøied Knæ!
           Du Resten tugted til at see,
           men stirred paa dig Selv dig blind.
           Med Magt ihænde uomtvistet,
           med Frelsevælde, om Du lysted,
           en Grav var det Du gav
           dem, Dig tilbade. Støvet af
           dit Fald dog ahner først, at mere
           end Ringhed lav er tomme Ære.

d.I,b.2,s.22  

                 Den Sandhed skal -- og derfor Tak! --
                      en Krigeralder gjøre viis
           langtmeer end høi Philosophies
           saa skjønne men forspildte Snak.
           For stedse maa den Trolddom svinde,
           som kunde Sjele saa forblinde,
           at de i Blod og Ild
           selvoffred sig fanatisk til
           det Sværdevældes Afgudsbilled,
           med Kobberskolt paa Leerfod stillet.                 Triumph, Forfængelighed let,
           Henrykkelsen i vilden Slag
           og Seirens Røst, det Jordskjælvbrag,
           det var Dit Livsens Aandedræt.
           Det Sværd, det Scepter og den Styrke,
           som Mennesket syntes skabt at dyrke,
           dit herskende Berøm
           -- forsvundet som en blodig Drøm!
           Du mørke Aand! hvor vildt mon tindrer
           dit Raseri ved disse Minder.                 Den Ødelægger ødelagt!
           Betvunget Seierherre! Han
           for Andres Skjebne Voldgivtsmand,
           som trygler sin af Andres Magt!
           Er det et Haab, som Cæsar sømmer,
           der kan i slig Omvæltning drømme
           saa roligen endnu!
           Mon ene det er Dødsens Gru?
           At døe en Hersker, Træl at leve?
           -- Uædlest kjækt dit Valg er blevet.

d.I,b.2,s.23  

                 Hvor rulled Han sit Blik omkring,
                      der vilde kløve Eeg, -- som brast,
           men (ei han tænkte det) med Hast
           ham qvalte i Tilbagespring!
           Du vovede tilsidst at spænde,
           Din grumme Magt til Daad liig denne.
           Og Skjebne mere tung
           blev Din end Hans i Egens Sprung:
           Han Rovdyrs Rov i Skogens Skygge,
           Du maa dit eget Hjerte tygge.                 Da Romeren i Romas Blod
           sit brændende Hjerte havde slukt,
           til Jord han slængte Dolken lukt,
           og dristig Magtens Tind forlod.
           Af dem forfulgt med bitter Smæde,
           som engang trælled i hans Kjæde,
           i rædsom Storhed, med
           slig Dom han sad ved Arnens Fred.
           Hans Hæder var, da han gav Magten
           (skjønt selv forsvart) og tog Foragten.                 Bort Kroner Spaniolen hev
           for Rosekrandse -- bort han gav
           et Keiserdom for Cellens Grav,
           da Herredømmets Ruus bortdrev.
           Sin Perlekrandses strænge Tæller,
           i Troeskiv subtilest Skjælder,
           han ret i Barndom gik.
           Dog havde det havt bedre Skik,
           om kjendt han havde ingensinde
           Skinhelligs Skammel og Despotens Tinde.

d.I,b.2,s.24  

                 Men Du -- se Thordenkilen dig
                      fravristet, skjønt du stred imod! --
           for seent den Magt du overlod,
           hvortil din Svaghed klynged sig.
           Du Djævel! det er Hjerteqvide,
           saa uden Nerver dit at vide,
           at det ei briste kan;
           og Tanken, at for Ting som Han
           var Skaberens saa skjønne Klode
           som Skammel engang lagt tilfode.
           -- -- --


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE