HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841

d.I,b.2,s.245  
TIL EN PEBERSVEND
Mel. Gubben Noah etc.                 V
inen herlig,
                            Vennen ærlig,
           da det gaaer nok an,
                 at man tyst fordrager
                 Pebersvendens Plager,
                       da undværlig
                       er en kjærlig
           Pige for en Mand.


                 Men til Kulde
                 blev dit fulde
           Hjerte ikke skabt.
                 Ve den stolte Synder,
                 hvem ei Qvindens Ynder
                       ildbeliver,
                       saa han giver
           Konseqvensen tabt.                 Ingensinde
                 vil en Qvinde
           træffe Barm meer øm.
                 Venlig aaben er den
                 for den hele Verden.
                       Gid hun bare
                       maatte svare
           til din Ungdoms Drøm!                 Speid, mit Øie,
                 dybt og nøie
           i det fulde Glas!
                 Gid jeg der maa finde
                 Billed af en Qvinde,
                       som kan være
                       Dig, min kjære
           Hjertensven, tilpas!


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE