HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


HUUSLIG FRED
(EFTER COLERIDGE)           F
ortæl mig, Stormfugl! Datter af
                 de høie vilde Skyer,
           Du, der fra Landet, som med Stav
          
d.I,b.2,s.34                    Tyrannen knuger ned,
                 paa bange Vinger flyer;
                 ja langt ifra det Land, hvor vred
                       Rebel i Oprør knyer.


           Fortæl mig paa hvad hellig Grund
                 Du finder huuslig Fred? --
           Se, paa en landlig Afdals Bund
                 hvor from den lytter til
                 Sabbathens Klokkespil!
                 Omglindset er dens Hvilested
                       af pletløs Æres Smiil:           Kjærlighed, Skaber af frydfuld Skræk;
           Kummer, som smiler sin Taare væk;
           Erindring, som gjemmer paa det Forsvundne,
           den Barmens Frydvaar, den smiiloprundne! --


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE