HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


ET GAMMELNORSKT HERRESÆDE

           I
Hordaland i en snever Dal
                 monne, lig Bersærk trængt af Skjolde,
           engang i Old en Furuhal
                 sin skumle Længde udfolde.


           Mod Qvellen vilde et fremmed Blik
                 troe at skimte Klipper sorte.
           Hallen var lav, ei Guldspiir fik
                 de mørke tjærede Porte.           Ei staalblaa Svendeflok udenfor
                 vogter der en søvnig Herre.
           Klippen, som steil ved Stranden staaer,
                 maa skjolddækt Nattevagt være.

d.I,b.2,s.48  

           Men Arnerøgen, som Aand af Grav,
                            stiger sort fra Hallens Tinde.
           Være den Vandrerens Ledestav,
                 for skjulte Stie at finde!           Naar Døren aabnes, en Hundeflok
                 bister frem fra Gruen springer.
           Kommer der Fiender, veed den nok
                 at finde Mændenes Bringer.           I Krogen graaner et fugtigt Seil.
                 Biler Tand i Bjelken holde.
           Ilden sig ofte seer i Speil
                 i Loftets bugede Skjolde.           Og Buer brede fra høien Knag
                 ud de snoede staalblaae Arme.
           Bunter af Pile hænge bag
                 og Bjørnesener og Tarme.           Frem tvende Guder bag Egebord,
                 hvergang Ilden blusser, træde:
           Odin det er og Asathor,
                 som staae ved Huusbonds Høisæde.           Fra Odins Hoved en gylden Knap
                  -- Solens Billed -- Mørket bryder.
           Asathors Hjelm med staalblank Tap
                 af Mulmet neppe sig skyder.           De Stjerner blikke, som i en Brønd,
                 ned i Hallen gjennem Ljaaren.
           Fjeldtinden hilser med Birken grøn
                 der nedigjennem om Vaaren.

d.I,b.2,s.49  

           Paa Bordet ligger et Horn af Guld.
                            Sød paa Randen perler Mjøden.
           Natten forgjæves ud sin Muld
                 har rystet over dets Gløden.           Lig blanke Stjerner om Qvelsky rød,
                 mange dyre Stene ringe
           sig om det Guldhorns hule Skjød,
                 hvor sære Runeord klinge.           I Krogen slumrer paa Bjørneskind
                 gamle Huusbond. Haaret svømmer
           graat, lig en Fos, paa furet Kind,
                 og nedad Bringen det strømmer.           Den vakkre Gubbe forvist i Qvel
                 kyssed Hornets fagre Kinder.
           Mjøden isøvne til hans Sjel
                 nu klæber Ungdommens Minder.           Mon hjalp Han Harald i Hafursfjord
                 tretti Kroner raskt med Sværdet
           hamre til gylden Ring om Nord,
                 i Kongers Blodflammer hærdet?           Mon negted' Han, som saa mangen Helt,
                 arvet Guld til Ringen lade?
           valgte det flyvende Seil til Telt,
                 og Bølgen til Odelstade?

           Ingen veed det; thi Slemmedegn
                 brændte Hallen og Ættens Sidste.
           Bauten paa Høien har intet Tegn,
                 og Saga har glemt hvad hun vidste.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE