HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


BANNERSANG FOR KRISTIANIA BORGER-
KORPS
(Mel. Pyrenæermarschen: "Hvi sove Frankrigs Helte hen?")           I
Fredens Hvile, Friheds Ro
                 ei to saa skjære, fagre Blommer
           i venest Dal i Norge groe
           som vore Borgerfahner to,
                 det Rosenpar i Friheds Sommer.


Chor

                             Men om en Dag
                             kalder til Slag,
                       &bmrep; da brænder selv den Hvide &bmrep;
                       &bmrep; flyvende i Kampens Brag
                       fremad ved den Rødes Side. &bmrep;           Da fold dig ud, vort Bannerpar,
                 for Norges Hovedstad at frede!
           Du Hvide, stig som Stjernen klar!
           Du Røde, flamm som om du var
                 et Lueskin af Bauner vrede!

d.I,b.2,s.173  

Chor

                             Frihed, i Ro
                                        under dem bo!
                       &bmrep; Men Hæder dem skal følge, &bmrep;
                       &bmrep; naar de fastforbundne To
                       frem engang i Kampen bølge. &bmrep;           Hvor har ei Norge sænket ømt
                 sin bedste Dal til Plads for Byen?
           og rundtom Overfloden tømt?
           Og meer end Kristian har drømt
                 den blomstrer frem i frisk Fornyen.Chor

                             Fædreneby,
                             sikkert i Ly
                       &bmrep; du hviler bag vor Række. &bmrep;
                       &bmrep; Meer end Borg og Fjeld i Sky
                       dine Borgere dig dække. &bmrep;          

           Hist snevre Sundene sig ind
                 den Norges Perle at forsvare,
           og Agershuuses gamle Tind
           ei trodser bare Veir og Vind,
                 men vel endnu en Fiendeskare.Chor

                             Lidet dog gjaldt,
                             Borgere, Alt,
                       &bmrep; om Modet ei herinde &bmrep;
                       &bmrep; bruste meer end Sundets Spalt,
                       og fløi over Borgens Tinde. &bmrep;           Alt hist, hvor Aasen blaaner hen,
                 hvor Skyer seilende forsvinde,
           skal Kristianias tappre Mænd,
           om tolvte Carl selv kom igjen,
                 med Glavind møde stærken Fiende.

d.I,b.2,s.174  

Chor

                             Borgere, da
                                        frem med Hurra!
                       &bmrep; Hvert Skridt med Blod skal kjøbes. &bmrep;
                       &bmrep; Paa en Valplads langt herfra,
                       bedst de unge Bannre døbes. &bmrep;           Lev, Borgeraand, i vort Geled!
                 Slaa der det samme norske Hjerte!
           Straal, Øje, som ei blues ved
           at Agershuus paa Os seer ned,
                 og frydes i sin egen Smerte!Chor

                             Banner, din Ving
                             straalende sving!
                       &bmrep; Thi et Hil fra Norge lyder. &bmrep;
                       &bmrep; Hør Qvarreen rundtomkring
                       hvor det jublende frembryder! &bmrep;


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE