HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841
MANDENS VREDE, LÆNGSEL OG SORG

           E
n Skov i Flammer
           er Mandens Jammer:
           sin egen Næring
           og Selvfortæring.
           Et Hav i Fraade,
           hvis Bølger æde
           paa egne Kyster,
           Vulkan i Gjæring,
          
d.I,b.2,s.117              en Guds Unaade,
           en Jord, som ryster,
           er Mandens Vrede.


           Hans qvalte Længsel
           er Løven i Fængsel,
           er Kjæmpeslangen
           af brustne Klipper
           i Hulen fangen.
           Det Suk, som piner
           hans Barm, og presset
           hans Vee undslipper,
           er Sværd, som glipper
           fra Haand og hvæsset
           i Luften hviner.           Hans Sorg ei slumrer,
           skjønt Hovdet synker,
           mens Panden skumrer
           sig til med Rynker.
           O Nat, hvor skummel!
           hvor troløst Stille!
           Vulkanens Tummel
           er i dens Indre.
           Ei Drøm tør spille
           i Ro hans Hjerne,
           ei eensom Stjerne
           i Taaren tindre.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE