HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


DEN SVENSKE SKJALD RIDDERSTAD
TIL SIT SVÆRD

           D
u blanke Brud, min Æres Lykke,
                 Du, som min Tankes Drømme veed,
           jeg dig ind til mit Bryst vil trykke,
                 Du Brud i Tid og Evighed.


           Saa pletfri Du, som Sveas Ære,
                 bestandigt for mit Øie stod;
           og skal du engang Pletter bære,
                 saa være det af Fiendens Blod!           O vær mig huld i Livets Luner,
                 i Døden huld, mit gode Sværd!
           Held mig, om hist i dine Runer
                 jeg læser, at jeg var Dig værd!

d.I,b.2,s.314  

           Min Brud er Du, mit Haab, min Hæder;
                            for din Skyld lød min første Sang,
           og mellem Krigernes Geleder
                 vort Bryllup feires skal engang.           Held, Svea! Held! i Stjerneglandsen
                 Du freidig paa din Klippe staaer.
           For Sværdet, Dig og Borgerkrandsen1
                 hvert ædelt Gøthahjerte slaaer.1
  tilbakeHr. Ridderstad (Rdd) har dog opoffret Sværdet for denne. Han har, for at
indtage en uafhængigere Stilling, som Publicist, og svensk politisk Charac-
teer, for ikke længe siden taget sin Afsked fra Militairtjenesten.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE