HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


ASYLBØRNENES SANG TIL H. K. H. ARVE-
PRINDS CARL LUDVIG EUGEN,
PAA HANS FØDSELSDAG DEN 3DIE MAI 1841.

Mel. I Dalens Skjød en Hytte laae.           T
il Carl Eugen vi tør ei meer
                 saa frit som forhen tale:
           For længesiden voxet er
                 han jo ifra os Alle.
           Han bærer allerede Sværd;
           han er en Sang af Mænd alt værd.


           Han rider ikke meer forlængst
                 paa Kongens Knæer Ranke.
           Han tumler alt en vælig Hengst,
                 saa sky som Angstens Tanke.
           Hans Moder seer med Stolthed til
           sin Førstefødtes Ridderspil.           Han bærer Sværd og Portd'epee;
                 det maa hans Fader fryde.
           Gid det Mirakel maatte skee,
                 at Blomster det vil skyde!
           Hvor herligt, om fra Heftet af
           det Blomster skjød som Arons Stav!

d.I,b.2,s.343  

           Hvor herligt, om dets hvasse Od
                            i Rosenknopper døde!
           om Eggens Blaanen kun bestod
                 i Anemoner bløde!
           Hvert Blomsterstraa, hver Rosenqvist
           sin lille Søster gav han vist.           Da vilde gamle Kongen lee,
                 hans ømme Bedstefader,
           hans Moder med et Øje see,
                 som sig i Straaler bader;
           Hans Fader vilde sige: Du,
           min Søn Eugen, er Barn endnu.           Ak, er Du det, da tør vi nok
                 en Barnesang dig byde.
           Dit Rige var en Børneflok;
                 det vil dig endnu lyde.
           Tag da, om Du det har forladt,
           vor Kjærlighed! Den er din Skat.           Der er ei anden Blomsterflor
                 paa Armods tørre Qviste.
           Den Kjærlighed, som derpaa groer,
                 vil dog ei Kongen miste.
           Og skulde Du foragte den,
           som ligner ham i Alt, Eugen?


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE