HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841

d.I,b.2,s.46  
NATIONALPALLADSET

           N
ationens Majestæt og Magt
                            maa ikke boe tilleje!
           Thi efter Huus og Hjem Foragt
                 og Hæder Godtfolk veje.
           Det selv en Tiggergut har sagt,
                 som laae paa aabne Veje.


           Den barske Høstregn slog hans Bryst,
                 og Febren skjalv i Blodet.
           "Beklag ei mig!" -- dog bad han tyst
                 hver Vandrer, som forstod det --
           "Thi Folkets Pryd og Hjertenslyst
                 har Tag ei over Hov'det."           -- Ak, kunde Ønsker bygge blot!
                 Forlængst var endt den Jammer,
           at Den, som bør beboe et Slot,
                 maa boe paa Lejekammer: --
           Nationens Majestæt!? -- O Spot
                 for vore Hjerters Flammer!           Et herligt Ønske fødes nok
                 med Haanden under Kinden.
           Men Haanden frem! i Steen og Stok
                 den forme hiint, forinden
           de smukke Ønskers lette Flok
                 gaae bort som Suk i Vinden!

d.I,b.2,s.47  

           Din Ære, Folk! i Kongens Sal
                            tilvisse Sæde fæster.
           Men dine tvende Magter skal
                 ei være Nogens Gjæster.
           Du Steen og Raad har til en Hal,
                 blandt dine Børn en Mester.           Hvi skal han tænke kun i Sand?
                 Hvi bygge kun i Drømme?
           Hans Triumfal, mit Fædreland,
                 vil kun dig Selv berømme.
           Og hvad din Ære kræver, kan
                 ei dine Kræfter tømme.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE