HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


DEN FORTVIVLENDE YNGLING
(En Yngling ved en aaben Grav. En Gubbe nærmer sig.)Ynglingen           H
vad vil du, gustne Gubbe, som
                 dig nærmer til min Grav?
           Fra en fortvivlet Yngling kom
           du Skalk hans sidste Ejendom
                 at røve med din Stav?


           Tolv Alen dyb, tre Alen lang
                  -- haha! du liger den?
           Dens Dybde ikkun høit sig svang
           det Suk, du falskt har troet klang
                 igjennem Himmelen.

d.I,b.2,s.35  

           Først nu du veed da, vise Mand,
                            at Sukket gaaer i Luft.
           Tolv Alen under Jordens Rand
           du derfor sukke vil,
           at Sukket idetmindste kan
                 hendøe i Blomsters Duft.           De Dommere de nikke dog,
                 om ei de høre stort.
           To sammenbøjde Veibredax,
           to ømme Primler danne strax
                 Bønhørelsernes Port.           Men kan du sværge, at du fik
                 fra Hist saameget Svar,
           som disse Blommers døde Nik
           -- velan! jeg gaaer de Trin, du gik;
                 og du mit Gravsted har.           Blot for din Stav jeg sælger dig
                 min Grav da, gamle Mand.
           Jeg elsker den: af Alt, hvad jeg
           har bygget, lykk'tes den kun mig:
                 det Tempeldyb i Sand.           Jeg byggede paa Manddoms Eed
                  -- en Borg paa Hængedynd --
           paa Qvindetroskabs Evighed;
           for Dyd min Andagt knælte ned,
                 og fandt kun sminket Synd.           Jeg saae engang en Frihed -- ha!
                 hvor skjøn før den nedsank!
           Som Stjernen herlig langtifra;
           men dalende til Jorden, da
           kun brast et uselt Luftsyn, ja
                 en Blære fyldt med Stank.

d.I,b.2,s.36  

           Jeg byggede af Præstens Ord
                            et Tempel i min Barm;
           men dets Pillarer smeltet for
           Fornuftens Blik, som Kinglens Snor
           fra Græs til Græs paa høstlig Jord
                 for Morgenstraalen varm.           Den Himmel, jeg da raabte til,
                 var snevre Hjernehvælv.
           Min Sol var denne graa Pupil;
           men Taarer var dens Straaleild;
           den Gud, som skulde hjælpe til,
                 mit hjælpeløse Selv.           Min sidste Luftcastels Ruin,
                 en omvendt Luftcollonn,
           til Ære for det hele Skin
           udhuult i Muld, er Graven min:
           en Afgrunds sorte Blik, hvorfra,
           en Taare liig, mod Himmelen
                 opfunkle skal min Aand.Gubben                 Min Søn! min Søn!Ynglingen                                   O ve! min Fa'r!
                 Velan, saa tag min Grav!
           En Dybere, end den jeg skar
           i denne Grønsvær, Livet var,
                 du ødslende mig gav.           Jeg atter sænker mig i den,
                 som Skibet knuste Bryst
           i Bølgers Skumdyb, for igjen
           tigange løftet op af een
                 at splittes ad tilsidst.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE