HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


MIN FØDSELSDAG

           G
udskelov, at du er over,
                 Dag, da jeg blev fød,
           Ruller nu, I muntre Vover!
                 Straal nu, Rose rød!
           Ak, igaar hvor tungt I sukked'!
           Rosen sine Kalke lukked'.
                 Gudskelov, at du er over,
                 Dag, da jeg blev fød!


           Nu idag du atter lette
                 Kan, Natur, dit Bryst,
           Harpen til mit Hjerte sætte;
                 Det igaar var tyst.
           Ak, igaar hvor mørkt derinde!
           Hvor var mine Øine blinde
                 For Naturens Lyst!

d.I,b.2,s.347  

           Fyld mit Bæger! Jeg vil drikke
                            Paa min Fødselsdag:
           Den, naar Tørvene de stikke
                 Til min Gravhøis Tag.
           Jeg vil feire den derinde,
           Vande vil dens Græs min Fiende
                 Med et smeltet Nag.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE