HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


THOR HALLINGS OG BERGITTES TILBAGE-
KOMST FRA KRISTIANIADen Gamle

      

           "V
elkommen, Thor, fra Kristiania! og Tak fordi Bergit ikke
           blev efter. Men, Kors, du seer mig saa forskrækket ud! Saae
           du et Spøgelse sidste Nat?"
      

           I Hallingdalen er der godt at boe: der ligger min Gaard, og
der er jeg og du; gammeldags Tro findes der endnu; der er det
moresomt at leve.
      

           Er du ikke bleven qvit Driften, saa vi kunne brygge Bryllups-
           øllet? Eller leve Bymændene fedt og frit af at tygge paa gamle
           Gjeldsbeviser?"Kjærringen

      

           "Gud velsigne dig, Bergit, som endnu har de blanke Søljer
           ufordækte; og den røde Hue sidder endnu igjen. Men ja isandhed
           see de forskrækkede ud."

d.I,b.2,s.398  

Thor

      

           "Ja Gudskelov vi ere her! I Staden blev jeg ret forfærdet.
           Jeg saae der Dødninger spadserte om paa Gaderne i Kiste-
           kjoler."
      

           "De saae ud som Fogder fra gammel Tid: den slemme Fogd,
           Bedstefader har fortalt huserede saa frygtelig i Hallingdalen for
           hundrede Aar siden."Bergit

      

           "End jeg da? Jeg saae Fogedfruen, bred, med Fiskebeen
           i Kjolen, og alle hendes Døttre; de sopede Stenene af Bakken."Thor

      

           "Det maatte da være med Kjolen, for Kaaben rak blot til
           Smallivet, saa Fjortenaaringen var at see til som Kjærringen
           i Kirkegangen."Bergit

      

           "Og saa du Kysen, de havde, Thor, af sort Fløiel omkring
           Kinderne? De lignede ganske Oldemoer med hvid Strimmel
           omkring Hagen."Thor og Bergit

      

           "Det var som om de gammeldagse frygtelige Billeder, malte
           efter gammel Skik paa Strivæggen i Præstegaarden, gik forbi os."
      

           "Ja, Kjoler, som for hundrede Aar siden; som Kobber-
           skillinger vare Knapperne. Men jeg troer forvist, at Læg og
           Laar vare udstoppede med Bomuldslapper."

d.I,b.2,s.399  


      

           "Haaret var kløvet som Hunderagg, og hang som en Paryk
           i Nakken. Det sammensnørede Liv sad stivt i Kjolen som et
           Riveskaft i en Saate."
      

           "Ja Gud veed hvad vi skulde troe: om de ikke vare netop
           de samme Figurer, til Folks Skræk spadserede ud af Vægrammen
           i Præstegaarden?"
      

           "Thi, endskjøndt de vare blot Ungdom, lignede de ganske
           fæle Spøgelser, blege om Næsen som Dødninger og raadden-
           grønne under Øinene."Den Gamle

      

           "Det var et leit Syn. Gud hjælpe os! Kommer den gamle
           Fogds Tid tilbage, tør nok med den den gamle Strihed vende
           tilbage til Bondens Huus."
      

           "Saa kommer vel ogsaa Øxen i Hallingmandens stærke Haand;
           og de gjøre med Fogden, som vor Præst har gjort med alle
           Tapeterne."
      

           "Han skar dem ned til Brylluppet for Jomfruen i Præste-
           gaarden; og, Bergit, du skal staae Brud med, dersom det er
           gaaet nogenlunde med Driften."Thor

      

           Aa jo, jeg troer da der kan blive Bryllup. Paa Veien havde
           jeg nemlig Tid til at fri. Bergit og jeg enedes i Fred. Nu blir
           det moresomt at leve.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE