HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


SVØBEN

           E
n Bonde veltilfreds drog ind til Staden
           med "gamle Borken" for en tjæret Kjærre.
           Der gav en Fætter ham paa Gaden
                 en deilig Pisk.
           Hei! hop! Men kan vel noget passe værre
           til deilig Pisk end tjæret Kjærre?
           Nei, nei, til prægtig Pisk maa prægtig Vhisk!
           Det faldt strax Konen ind og Manden med.
           Som sagt, saa gjort: -- i Vhisk de drog afsted.
           Men Borken? Fy, det gaaer ei an! det Øg,
           som forhen godt nok var for Kjærre,
           kan Noget vel til Vhisken passe værre?
           -- Det faldt strax Konen ind og Manden med: --
           Med herligt Spand for Vhisk de jog afsted.
          
d.I,b.2,s.306              "Men Jeg og Du? kan Noget værre passe?
           Jeg er jo endnu Kari, Du er Lasse."
           Det strax faldt Konen ind og Manden med:
                 Som Herrefolk de drog afsted;
                 men -- -- Mandens Velfærd med.


           Tilfods maa Mand og Kone løbe
           fra Huus og Hjem blot for -- den Svøbe.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE