HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841

d.I,b.2,s.12  
DEN GRAA KAPPE

           S
pørg ei om Alenmaal ved hvad
                            der er isandhed godt,
           Det er en Skik ifra den Stad
                 hvor Tommeltot er Drot.


           Maal Storhed ud med Bjerg paa Bjerg,
                 du Langbein Rise svær!
           Maal den med Fluebeen, du Dverg!
                 I komme lige nær.           Beundr ei Tempeldom'en, hvis
                 du Soppen gaaer forbi!
           Et Glas gjør den til Münsterspids
                 med kjække Søiler i.           Træd Øieblikket ikke med
                 Methusalems Foragt!
           Det Æg har dig en Evighed
                 i Muldens Varme lagt.           Som Baand kan maales op et Qvad:
                 to Alen eller ti;
           men være i en enkelt Rad
                 umaalbart meer Geni.

d.I,b.2,s.13  

           Et Smiil -- hvor flyver let den Sky
                            henover Kindens Gry . . .
           Et Træk -- og Verden flux forstod
                 Napoleon deri var.
           Men Nicolai i Pomp og Blod
                 er kun en -- ja -- en Czar.           Hiin var meer stor, (thi mere fri)
                 i Lænker paa sit Skjær,
           end Denne naar han flyver i
                 sin Ørken med sin Hær.           Knapt stort som Frivils Vingepar
                 din Elsklings Øie er.
           Dog seer du der en Himmel klar,
                 og Engle svømme der.           Hvad er da Smaat, og hvad er Stort?
                 Se, Roma stirred vel
           paa Scipionens Æreport,
                 men Cato paa hans Sjel!           Træng ind! tag fat Bedrivten! split
                 dens Straaler, at du seer
           med Aand om noget Aandigt midt
                 i den dens Hjerte er!

d.I,b.2,s.14  

           Lad Sjelen møde Sjel! Maaskee
                            blier Pyramiden lav,
           imens du Straaletind faaer see
           af en af Engle hvalt Tropæ
                 paa skjult og trampet Grav.           Et Ord er stort, naar det er sandt,
                 om qvalt og slængt i Veir.
           En Daad er stor, om den ei vandt,
           naar Aand kun i dens Indre brandt,
                 der værdig var til Seir.           Et Smiil kan tee Cheruben: Som
                 en gyldenlænket Ørn,
           Den Høie svæver deri om
                 imellem Jordens Børn.           Et Ord -- og Manden staaer der heel.
                 En pragtløs Handling -- og
           maaskee en straalomkrandset Sjel
                 opdages i en Krog.

           -- Weltzin, din Vaabenkappe graa
                 mig rinder brat ihu.
           Et usselt Plag? Velan! vel saa!
           Men fremfor Himlens eget Blaa
           og Skarlatin med Stjerner paa
                  -- saa adlet det har Du.

d.I,b.2,s.15  

           Med Fjeldets Let, med Matrands Røg
                            din Kappe farget var.
           Før ligeglad den Let du strøg
                 du Lænker for den bar.           Et frit og ærligt Ord den Graa
                 med Straaler overgjød.
           Weltzin, som Kappen du har paa
           saa simpel var din Daad; dog saae
           en Storhed jeg, som Faae forstaae,
                 en Aand som der frembrød.           Et ærligt Ord? Og det var Alt?
                 Nu vel, ja det var Alt!
           Gjør du det efter, som forstaaer
           at skifte Sind som Farve naar
                 det bare bli'er befalt!           De Maalere, som krybe paa
                 det Stores Ydre om,
           langbente Kingler lige, som
           en Verdensreise gjøre om
           den høie Tempeldom --
           de Maalere, som dømme Alt
                 kun efter Glands og Klang,
           De fatte ikke, at din Pjalt
           fik ved de Ord, som du har talt,
                 med Norges Banner Rang.
          
d.I,b.2,s.16  

           Det flammer rødt. Den Kappe graa
                            er Røgen derudaf.
           I den skal Norges Kriger gaae,
           i den, som Lyn fra Skyen, slaae,
           og den til Æresdække faae
                 omsider i sin Grav.

Siful.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE