HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841

d.I,b.2,s.249  
OPSANG FOR "KRISTIANIA PAKET"
(Mel. Den engelske Opsang:
Have you been
      at Greenwich fair,
bonny Lady, Highland-Lady?
Have you seen
      a Lady there,
bonny Highland-Lady?)           T
erne rap
           og Maage let
           kan sig svinge
           paa sin Vinge;
           men omkap
           med vor Paket
           Ingen strækker Vingen.


           Maagen sank
           paa Doggerbank,
           træt af Hasten,
           ned paa Masten.
           Kun med Os
           en Albatross
           følge kan paa Bølge.           Albatross,
           Haakjærringbrand,
           Springerhvale
           ud maa hale,
           som med os
           til Engelland
           vover Farten over.           Knap John Bull
           troer ret han seer,
           naar alt Stavnen
           er paa Havnen.
           "Wonderful!
Allready there?
Flies thou through the skies?"           Engelland
           er fagert grønt;
           men bag Norges
           Klippeborges
           høje Strand
           et Land meer skjønt,
           Venner, vel vi kjender.           Til dets Kyst
           staaer helst vor Lyst.
           Englands Jenny
           Betsy, Fanny
           ei med dem
           i Troskabs Hjem
           taale sig at maale.           Englands Ale
           har Sjel og Geist.
           Bedre qvæger
           dog et Bæger
           for mit Vel,
           der langt har reist,
           buden mig af Bruden.           Norge fra
           og Norge til
           lad Paketten
           Havsenssletten
           kløve da
           med fyrig Iil!
           Hurra for Paketten!


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE