HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


VED DE LANDFLYGTIGE POLAKKER,
OBERST DUMARSKYS OG LIEUTENANT JANKOWSKYS AFREISE FRA
NORGE TIL SPANIEN                 H
vi at klage?
           At I hen i Døden drage,
                 I, hvis Fædreland forgik,
           Jublende I did bør jage.
                 Graven I til Hjemstavn fik.


                 Skiftet er det:
           Retløs Seir til Cæsarsværdet;
                 Polens Helte fremmed Grav,
           Rethevn dog, i Dybet hærdet,
                 groer, men Seiren blomstrer af.                 Har paa Havet
           Du de Heltes Viisdom stavet?
                 Tusind Miil fra hver en Strand
           Reiser Bølgen sig -- hvor mange
                 maa igjen ei Dybet fange?
           Kløver Hai og sluger Hval? --
                 Skumkront, som et Berg med hvide
           Templer paa, skal En dog skride
                 som et opreist Ocean,
           Døe i Seirspragt mod sit Land.

d.I,b.2,s.9  

                 Spredte over
                      Havets Ørk og Ørknens Vover
                 Reise polske Isser sig.
           Tusind atter ned maae dukke
                 kan kun sende Polen Sukke
                 give Verden ikkun Liig.
           Men en Kocziuskos Isse
           engang drøner frem tilvisse,
                 ruller, som mod Berg hiin Flod,
                 over høien Kreml i Blod.                 Liig vor Klode
           Da den Vandene forlode,
                 ungt, med bedre Græs bedækt,
           ruller bag ham Polen atter
           ud sin Slette fra Karpather
                 i dens fulde Storhed strækt.
           Unge Madalinsker tøie
           Sletten ud til Wolgas Høie.
                 Ned fra Himlen hvide Ørn
                 bærer hjem de Pragas Børn.                 Brudes Latter,
           Dødssuk ikke, Vinden atter
                 fører over Wolas Muld.
           Ah! det lufter alt af Vaaren!
           Milde Hvift bortførte Taaren
                 Ud! -- Som Seil er Barmen spændt.
           Som en Ørn, der letter Vingen,
           Klapper Hjertet . . Ud med Klingen!
                 Ah! hvor blank i Solen den
           gløder som til Kamp igjen!           Hvi at klage?
           Hjem Polakkerne jo drage;
                 Veien did gaaer rundtom Jord.
           Haabet jog de dog tilbage;
                 det har sveget hvad det svoer.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE