HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841d.I,b.2,s.122  
POLITISKE OG ANDRE FABLERSTJERNEKIGERNE

           "H
immel! o hvad seer jeg?" -- skreg
                            en Stjernekiger dødningbleg --
           "Et Bæst, et Monstrum af en Grib
                       et fælt Uhyre
           af Drage, ligt et snablet Orlogsskib,
                       vil sluge Maanen,
           og siden kanske løs paa Solen styre."
           Det sagt, af Rædsel nær ved Daanen,
                 den Kiger kaster Teleskopen væk.
           En Anden, om ei mere lærd paa Tal,
                       dog mindre gal
                       og piint af Skræk,
           kun Glasset tog af Teleskopen.
                 En Myg fløj ud deraf -- en liden Myg . .
           Klart straalte Maanen ifra Skyens Ryg.
                       Den Astronom blev noget kopen.


           Moral.
           Hvad Monstrum monne de skarpsynte Tre
           i myguskyldigt Flyveblad ei see?
                       Og Folk der gives jo, som høre
                       i skyldløst Maihurra
           meer Støi end den, som hine Gribbe fra
           Kordilleras med Vingen gjøre,
                 naar Alper de slaae ned og Skyerne oprøre.
                 Kort Intet er saa skyldløst eller lidet,
           at oprørt Hjerne ei kan see Uhyre i det.

d.I,b.2,s.123  


FROSKENE OG SOLEN

           "O
Ve! Koax! Koax! O Vok!"
                             -- saa hylte med et rædsomt Pjadder,
                 hver Kjæft af Frosk, der var i Dammen --
           "O Fastre, Mostre, gamle Padder!
           O smaa Kusiners søde Flok!
           Gudmødre -- o I Allesammen!
           o har I ikke hørt det Fæle,
           at Solen vil sig nu formæle?
           Een Eeneste er meer end nok
           for at udtørre vore Myre
                 og hveren Dam.
           Og naar nu end et Soluhyre,
                 den gamle Sols Madam . . . ?
           Ak To, vi sige? Nei, naar Vrimlen
                 af alle deres Smaa
           udbreder sig paa hele Himlen,
           hvor vil det da vor arme Slægt vel gaa?"


           Moral.
           Saa Folket sukker, qvækker og koaxer,
           naar Ry om Fyrsters Ægteskab
           i strengtpaabudne Tempellovsang høres.
           Thi det, ved Apanager, som opføres,
                 maa føde op det hele Skrab
           af Ferdinander, Filippusser og Maxer.SLAGTEREN OG TYREN SOM GUD

           E
n Slagtersvend, som skulde slaa en Tyr
                 tilstrækkeligt for Panden,
           slog feil. Den Tyr, derover ganske yr
                 og fra Forstanden,
          
d.I,b.2,s.124              sled Strikkerne, som den til Blokken bandt
                 isønder let som bare Stry og "Høi,"
           (hvadeller, om man vil, som "Hø" og Stry)
                 og fløj, hvadeller tog saa til at fly,
           ei Standsning ændsende af Dal og Høj.
                 Ja fløj -- hvadeller, om man heller vil,
           den løb til den for Svendens Syn forsvandt.
                 Thi aaben Kirke den i Flugten fandt,
           og skjød derind saa rapt som afskudt Piil,
                 og op paa Altret rappere end Pilen.
           Der seer den Svend, som efter kom med Bilen,
                 den staa forstenet reent af Skræk.
           Han tør knapt nærme sig, ei ile væk.
                 Han skjælver paa hvert Led.
                 Han kaster sig omsider ned,
           og som Gud Apis Tyren han tilbeder.


           Ak, Mennesker, den Slagtersvend
                 har mange Brødre mellem eder.
           Ja selv i Tyren bør igjen
                 I kjende egen Slægt,
           i mange Tyrepander nemlig, som
                 ved Alteret og Prækestolen kom
           med engang til Respekt.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE