HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


SVÆRDET I VORE DAGE
(EFTER RIDDERSTAD I STOCKHOLMS LÄNS TIDNING)           F
æst ei din Glæde ved Sværdet blot!
                 Nu kan det gjerne i Balgen sove.
           En anden Retning har Verden faaet:
                 Medborgerdannelse, Fred og Love.
d.I,b.2,s.292  

           Skal endnu eengang min Harpe, Bro'r,
                            Om Sværdet tone paa Feldt og Vove,
           Da er det altid, ja altid, for
                 Medborgerdannelse, Fred og Love.           Kun Spørgsmaalstegn er nu Sværdet ved
                 Diplomatikens Diskurs ved Hove;
           Men Udraabstegnet det bliver med
                 Medborgerdannelse, Fred og Love.           Hver Sag har fundet en Forsvarsgrund
                 Fra Arildsdage, i Urolds Skove;
           Men Sværdet mener i denne Stund:
                 Medborgerdannelse, Fred og Love.           Kun saa det eier endnu sit Værd.
                  -- En Sang for det tør jeg endnu vove.
           Tænk altid paa, naar du dra'r dit Sværd,
                 Medborgerdannelse, Fred og Love!


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE