HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841


VED OLE LUNDS GRAV

           " -- -- E
nd engang, og skjønnest da
           funkler Bølgen, naar paa Stranden
           Længsel sukkende den døer.


                 Stum tilforn, da toner den;
           barsk tilforn, da leer den mildt;
           kold og følesløs tilforn,
           da, somom et Hjerte smelted
           og udtømte alt sit Blod,
           skyller lunken den om Kysten,
           skyller, liig et mattet Lyn
           langs ad Horizontens Høje,
           den i zittrende og lange
           brudte Glimt om Kysten -- -- "                                   Saa
                 og ei meer paa Lappen stod,
                 som imellem Løv og Straa
                 hvirvlede sig til min Fod,
                 jaget op og ned forinden
                 jeg den fangede i Vinden.

d.I,b.2,s.96         

           Skrivten kjendte jeg skjøndt blegnet,
                 Masker liig i vissent Blad.
                 Resten var dog meer bekjendt.
                 Som i Taarers Omrids tegnet
                 kjendte jeg igjen et Qvad,
                 men som aldrig blev fuldendt.
                 Som et Ord, der døer paa Mund,
                 var de Ord de første Linjer
                 til et Digt til Ole Lund.
                 Endnu mens jeg skrev han døde.
                 Vinden fik mit Digt at øde.
                 Resten vidste jeg han kunde
                 læse i mit Hjertes Grunde.

           O Han var en Mand, som Bølgen
                 herligst i sin Død.
           Reen som Taaren og som denne
           modnende i Smerter var hans Sjel.           Længe bar ei mere sikkert
                 Legemet hans Sjel,
           end den fulde modne Taare
           bæres af de svage Øjenhaar.           Dog som udslaae't Sejersfane
                 var hans Aand, endskjøndt
           Legemet ei bedre Stang og
           Støtte var end Græsset paa hans Grav.           Se, mens dette bævrer funkler
                 Duggen paa dets Spids.
           Alt det kjække lille Øje
           speiler af som var det store Sjø.
          
d.I,b.2,s.97              Men meer sandt og klart og freidigt
                 Verden blev ei seet
           end af Ham, hvis Blik alt længe
           fik sin Stjerneglands af Gravens Nat.


           O, med Mænd som Han skal Norge
                 evig vorde frelst:
           mere Ild end Blod i Aaren,
           mere Aand og Kraft end Been og Kjød.           Undertvungne Smerter førte
                 hid han i Triumf.
           Her nedsank hans svorne Fiende,
           hylded' ham frivillig førstegang.           Forud Geist alt meer end Mennesk,
                 O hvad nu da meer?
           Smerteløs -- Ja det kun mangled'
           i den Himmel, som var i hans Sjel.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE