HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841d.I,b.2,s.271  
DE HELLIG TRE KONGERS REISE

           D
e hellig' tre Konger sig spurgte frem
                      igjennem Østerlands Riger:
           "Hvor gaaer vel Vejen til Bethlehem,
           I kjære Drenge og Piger?"


           Men Unge og Gamle vidste det ei.
           De Konger videre ilte.
           En gylden Stjerne dem viste Vei;
           saa venlig og klar den smilte.           Den stille stod over Josefs Bo;
           de traadte derind saa glade.
           Der brølte Oxen, og Barnet loe,
           og hellig Trekongerne qvade.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE