HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841

d.I,b.2,s.102  
DE HVILENDE JÆGERE

En Stemme           H
erover! Ho! Her er en Plet:
                            en liden høstlig Vaar.
           Her seer det ud jo noksaa net.
           Paa tørre Høj en Grønsværsdug
                 har gjæstmild Huldre bredt.


           Her er en liden venlig Ø
                 i Skogens vide Hav,
           omvugget af en Silkesjø
           af Harelab og Finskjæggræs.
                 Kom, lad os bære af!

Chor           Her, Jæger, efter Slæb og Slid
                 Vi tage Flasken frem,
           og hvile os en Timestid.
           Og lad saa kolde Høstsol gaa
                 sin korte Bane hjem.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE