HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 2. BIND 1833-1841
DEN FATTIGE FADER

           J
eg veed jeg er en fattig Mand;
                 Slæng hid en Skive kun!
           Den putter jeg i Dødens Mund;
           saa sparer han mig sultne Hund
                       en Stund.
d.I,b.2,s.142  

           Ja fattig -- oh, Gud bedre os!
                            Det ofte er forsæt.
           Men Kongens Sind er ei saa let
           som mit, naar jeg har rigtigt ædt
                       mig mæt.           Dog kan jeg svelte som en Hund,
                 naar Børnene kun har.
           Jeg spiser efter dem, og bar
           taalmodigt, om der intet var
                       til Far.           Hvor arm jeg er, det seer jeg godt
                 i Manges kolde Blik.
           Dog Avindsøies Øglestik
           forgifter ei den Mad og Drik,
                       jeg fik.           Hvor arm jeg er, jeg hører tidt
                 af Mines Hungerskrig.
           Ha, giv mig Arbeid, er du riig!
           Min Broder, gjør ei Ulv af mig
                       mod dig!           Mon Træet Tørsteskrig har hørt
                 fra sine Rodskud? Thi
           det Regnen drak med Raseri,
           at lædske sine tørre Skud
                       deri.           Mon Ørnen hundred Mile fra
                 seer Ynglens aabne Neb?
           Thi, ha Guds Blod! hvad Vildt den greb!
           Med Vellystskrig den tog en Hjort
                       paa Slæb.

d.I,b.2,s.143  

           Men jeg ei havde Træets Sjel
                            og Ørnens Hjerte ei,
           hvis jer, I stakkels Unger, jeg
           lod sulte -- nei! O, sulte? Nei!
                       o Gud!           Jeg trælle vil fra graaligt Gry
                 til seent paa Qvel for jer.
           Det er jo heller ikke meer
           end Ørnen gjør, saa vild og grum
                       den er.           Den kløver taarnte Skyers Lag
                 fra yderst Nord til Syd.
           Og da? -- ak det er neppe Dyd,
           for Børn at trælle Dagen lang,
                       men Fryd.           Og naar jeg mættet har de Smaa
                 med Brød, jeg tvang af Steen:
           saa glad som lædsket Træ sin Green
           jeg løfter Arm til Bøn og Daad
                       igjen.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE